Coronavirus (COVID-19) – Tôi có cần phải đeo khẩu trang không? (Do I need to wear a mask?)

This infographic explains, in Vietnamese, when you need to wear a mask and how to use a mask properly.

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Tôi có cần phải đeo khẩu trang không? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Last updated:
Publication type:
Infographic
Audience:
General public
Language:
Vietnamese - Tiếng Việt
Description:

Nếu bạn khỏe, không cần đeo khẩu trang ở những nơi có khả năng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thấp. Tuy nhiên, nếu bạn ở trong tnh huống khó giữ khoảng cách xã hội, chẳng hạn như trên phương tiện giao thông công cộng, bạn có thể chọn đeo khẩu trang.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.