Coronavirus (COVID-19) – Ես պե՞տք է դիմակ կրեմ? (Do I need to wear a mask?)

This infographic explains, in Armenian, when you need to wear a mask and how to use a mask properly.

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Ես պե՞տք է դիմակ կրեմ? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Infographic
Audience:
General public
Language:
Armenian - Հայերեն
Description:

Դիմակները լրացուցիչ նախազգուշական միջոց են պաշտպանելու COVID-19-ից այն շրջաններում, որտեղ առկա է վարակի փոխանցում համայնքում: Ծանոթացեք ձեր տեղական նահանգային և տարածքային առաջարկություններին և պահանջներին դիմակ կրելու վերաբերյալ: Եթե դուք այնպիսի իրավիճակում եք, որ ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելը դժվար է, օրինակ՝ հասարակական տրանսպորտում, ապա դուք կարող եք դիմակ կրել:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.