วัคซีน COVID-19

วัคซีนป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็น COVID-19 ทุกๆ คนในออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปสามารถจองรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ฟรี

เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปสามารถจองการฉีดวัคซีนของตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค้าหาคลินิกและจอง

วัคซีน COVID-19 ให้ฟรีสำหรับทุกคนในออสเตรเลีย นี่รวมถึงคนไม่มีบัตร Medicare ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ขอลี้ภัย การได้รับการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันคุณ ครอบครัวของคุณและชุมชนของคุณจากโรค COVID-19

Australian Government ไม่บังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีน และคุณสามารถเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้

คำสั่งด้านสาธารณสุขของบางรัฐและมณฑลอาจบังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีนในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจ้างงานบางชนิดและสำหรับกิจกรรมชุมชนบางอย่าง

วัคซีนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

การฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นสิ่งที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตคน ในออสเตรเลีย Therapeutic Goods Administration (TGA) ยังคงเฝ้าสังเกตความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีน COVID-19 อย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนที่มีให้ใช้ในออสเตรเลีย

วัคซีน COVID-19 สอนร่างกายของคุณให้กำจัดไวรัสตัวนี้ออกไป หากคุณมีการสัมผัสกับมัน

หากคุณมีคำถามหรือกังวลใดๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของคุณ โปรดติดต่อคลินิกการฉีดวัคซีนหรือแพทย์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนของคุณ

ใครควรฉีดวัคซีน

ทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

การได้รับวัคซีน COVID-19 จะป้องกันคุณจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตจาก COVID-19

นอกจากนี้ การได้รับฉีดวัคซีนยังช่วยป้องกันคนรอบข้างคุณด้วยการแพร่เชิ้อไวรัสตัวนี้อย่างช้า ๆ

เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาว่าการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณทันสมัย คุณต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ได้รับการแนะนำสำหรับความจำเป็นทางด้านอายุและสุขภาพของคุณแล้วทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2022 เด็กบางคนที่อายุ6 เดือนถึง 4 ปีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง มีความพิการ หรือมีภาวะด้านสุขภาพซับซ้อนและ/หรือหลายอย่างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน COVID-19

การจองจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ กรุณาอย่าเพิ่งโทรศัพท์ถึงแพทย์ของคุณเพื่อทำนัด เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะเปิดจองได้เมื่อไรและ อย่างไร

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และเข็ม 2
 • วัคซีนชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และเข็ม 2
 • วัคซีนชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

เด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และ 2
 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
 • วัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์หนึ่งเข็ม หากพวกเขา:
  • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
  • มีความพิการที่มีความจำป็นด้านสุขภาพที่สำคัญหรือซับซ้อนหลายอย่าง
  • หรือมีภาวะด้านสุขภาพซับซ้อนและ/หรือหลายอย่างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง

พูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าบุตรของคุณควรได้รับเข็มบูสเตอร์หรือไม่

ทุกคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และ 2
 • ชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
 • วัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์หนึ่งเข็ม

เข็มที่ 4

คนที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุงแรงเพิ่มขึ้นได้รับแนะนำให้รับวัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์เพิ่มเติม หรือเข็มที่สี่ หลังจากรับเข็มบูสเตอร์เข็มที่หนึ่งของพวกเขาแล้ว 3 เดือน

นี่จะเป็นเข็มที่ห้าสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง มีโรคประจำตัว หรือมีความพิการ

คุณควรได้รับเข็มที่สี่หากคุณ:

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้พำนักอยู่ในสถานดูแลผู้สูงวัยหรือผู้พิการ
 • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง (นี่จะเป็นเข็มที่ห้า)
 • เป็นคนพื้นเมืองอะบอริจินหรือชาวเกาะช่องแคบทอเรสสเตรทและอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • 16 ปีขึ้นไปและมีภาวะทางการแพทย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง
 • 16 ปีขึ้นไปที่มีความพิการหรือความจำเป็นด้านสุขภาพหลายอย่างซับซ้อนมาก

คนอายุ 30 ถึง 49 ปีสามารถรับเข็มที่สี่ได้หากพวกเขาเลือก

พูดกับแพทย์ของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรรับเข็มบูสเตอร์ที่สี่หรือไม่

หากคุณตรวจ COVID-19 แล้วได้ผลบวก ขอแนะนำให้คุณรอ 3 เดือน หลังการติดเชื้อ COVID-19 ก่อน ที่จะรับวัคซีน COVID-19 เข็มต่อไปของคุณ

คนที่ป่วยติดเชื้อ COVID-19 หลังฉีดเข็มบูสเตอร์ไปแล้วควรรออย่างน้อย 3 เดือนก่อนฉีดเข็มที่สี่

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทันสมัยกับวัคซีน COVID-19 ของคุณ คนต่างกันอาจจำเป็นต้องได้รับวันซีน COVID-19 ในเวลาแตกต่างกัน ปรึกษาผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณว่าคุณและครอบครัวของคุณจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อที่จะคงทันสมัยอยู่

เด็ก

วัคซีน COVID-19 ปลอดภัยสำหรับเด็ก

การฉีดวัคซีนให้เด็กสามารถช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาจากการกระจายเชื้อไวรัสตัวนี้ไปสู่น้องๆ ปู่ย่าตายายและชุมชนในวงกว้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น

สตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

วัคซีน COVID-19 ปลอดภัยหากคุณมีครรภ์ กำลังให้นมบุตรหรือกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์ คุณสามารถรับวัคซีนเมื่อตั้งครรภ์ระยะใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การมีครรภ์ การให้นมบุตรและวัคซีน COVID-19

คนที่มีความพิการ

คนที่มีความพิการต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจาก COVID-19 และควรฉีดวัคซีน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม คุณสามารถโทรถึง Disability Gateway Helpline ที่หมายเลข 1800 643 787 พวกเขาสามารถจองให้คุณได้

หากคุณต้องการล่าม โทรถึง Translating and Interpreting Service ที่หมายเลข 131 450 และขอให้พวกเขาโทรถึง Disability Gateway

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วเผชิญความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงสูงกว่าจาก COVID-19 และควรฉีดวัคซีน

ปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพปกติของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

จะไปฉีดวัคซีนได้ที่ไหน

คุณสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ที่:

 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์
 • คลินิกแพทย์ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
 • Aboriginal Controlled Community Health Services
 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐและมณฑล และ
 • ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

แพทย์จีพีไม่สามารถเรียกค่าวัคซีนจากคุณได้

เพื่อที่จะหาคลินิกวัคซีนใกล้บ้านคุณที่สุดและจองการฉีดวัคซีนโดยการใช้ Vaccine Clinic Finder หากคุณต้องการล่ามทางโทรศัพท์หรือล่ามไปยังที่นัดฉีดวัคซีนกับคุณ กรุณาโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 131 450

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ (Medicare)

หากคุณไม่มีบัตร Medicare คุณสามารถรับการฉีดวัคซีนฟรีได้ที่:

 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์
 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐหรือมณฑล
 • ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

‘เฮ้ อีวา’ – การเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย

EVA คือบริการเรียกกลับแบบง่ายที่ช่วยผู้คนจองวัคซีน COVID-19 EVA ทำงาน 7 น ถึง 22 น. (AEST) สัปดาห์ละ 7 วัน

เมื่อคุณส่งข้อความถึง EVA คุณจะได้รับคำตอบที่ขอสิ่งต่อไปนี้ของคุณ:

 • ชื่อ
 • ภาษา
 • วันที่และเวลาที่คุณต้องการ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคุณได้ง่ายที่สุด

พนักงานรับโทรศัพท์ที่ได้รับการฝึกมาแล้วของ National Coronavirus Helpline จะโทรมาหาคุณตามเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยจองการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

EVA เสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 และช่วยเกี่ยวกับ:

 • การจัดหาข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ให้
 • การช่วยคุณหาคลินิกแบบเดินเข้าไปฉีดโดยไม่ต้องมีนัด
 • การช่วยคุณหาการนัดฉีดวัคซีนที่เหมาะสม
 • การเชื่อมต่อคุณกับการสนับสนุนด้านล่ามฟรี

สำหรับความช่วยเหลือในการจองวัคซีน COVID-19 ส่งเอ็สเอ็มเอ็ส ‘Hey EVA’ ถึงบริการ EVA โทรกลับที่หมายเลข 0481 611 382 EVA ทำงานตั้งแต่เวลา 7 น. ถึง 22 น. (AEST) สัปดาห์ละ 7 วัน

ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้จอง โปรดจองนัด

ค้นหาคลินิกและจอง

หากคุณมีบัตร Medicare โปรดตรวจเช็ครายละเอียดของคุณว่าเป็นปัจจุบัน:

คุณอาจถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มยินยอมก่อนการนัด หรือหากคุณกำลังตัดสินใจสำหรับการฉีดวัคซีนให้คนอื่น

อ่านแบบฟอร์มยินยอม

อ่านข้อมูลและแบบฟอร์มยินยอม สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

หลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

คุณจะถูกเฝ้าสังเกตอย่างน้อย 15 นาทีหลังการฉีดวัคซีนของคุณในกรณีที่อาจมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่พบยากเกิดขึ้น ผู้ที่ให้วัคซีนแก่คุณได้รับการฝึกอบรมในการตอบสนองต่อปฏิกิริยาฉับพลันมาแล้ว

โดยปกติผลข้างเคียงจากวัคซีน COVID-19 ไม่รุนแรงและหายไปภายใน 1 ถึง 2 วัน ผลข้างเคียงที่พบเห็นได้ทั่วไปรวมถึง:

 • เจ็บแขนตรงที่เข็มจิ้มลงไป
 • ความเหน็ดเหนื่อย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • เป็นไข้และหนาวสั่น

เช่นเดียวกับยาหรือวัคซีนใด ๆ อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้ยากหรือไม่เป็นที่รู้จัก หากคุณคิดว่าคุณกำลังมีผลข้างเคียงรุนแรง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือ National Coronavirus Helpline

1800 020 080

หากคุณต้องการล่าม โทรถึง National Coronavirus Helpline และเลือก ตัวเลือก 8

หลักฐานกาารฉีดวัคซีน

คุณสามารถรับหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณได้โดยการเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณได้:

หากคุณไม่มีบัตร Medicare หรือไม่มีบัญชี myGov คุณสามารถเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณได้โดยการ:

 • ขอให้ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณพิมพ์บันทึกนั้นให้คุณ หรือ
 • โทรถึงสายการสอบถาม Australian Immunisation Register ที่หมายเลข 1800 653 809 (8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลา AEST)และขอให้พวกเขาส่งใบแจ้งการฉีดวัคซีนของคุณมาให้คุณทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 14 วันที่เอกสารจะมาถึงทางไปรษณีย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดูได้ที่ Services Australia website

จะไปหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไหน

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 มีใน 63 ภาษา

information pack ซึ่งบรรจุแหล่งข้อมูลในภาษาต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ก็มีให้

อ่านข้อมูลเกียวกับ COVID-19ในภาษาของคุณ

แหล่งที่มา

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.