วัคซีน COVID-19

วัคซีนป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็น COVID-19 ทุกๆ คนในออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปสามารถจองรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ฟรี

เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเขื้อ COVID-19

ทุกคนในออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเด็กบางคนที่มีอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 4 ปีมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

ค้นหาคลินิกและจอง

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้ฟรีสำหรับทุกคนในออสเตรเลีย นี่รวมถึงคนไม่มีบัตร Medicare ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ขอลี้ภัย

การได้รับการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันคุณ ครอบครัวของคุณและชุมชนของคุณ จากโรคติดเชื้อ COVID-19

รัฐบาลออสเตรเลียไม่ได้บังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีน และคุณสามารถเลือกได้ว่า คุณจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

คำสั่งด้านสาธารณสุขของบางรัฐและมณฑลอาจบังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีนในบาง สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจ้างงานบางชนิดและสำหรับกิจกรรมชุมชน บางอย่าง

วัคซีนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้นปลอดภัยและช่วยชีวิต ในออสเตรเลียหน่วยงานบริหารสินค้ารักษาโรค (TGA) ยังคงเฝ้าตรวจสอบ ความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละชนิดที่มีให้ใช้ในออสเตรเลีย:

หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใดๆ หลังการฉีดวัคซีนของคุณ โปรดติดต่อ คลินิกการฉีดวัคซีนหรือแพทย์ของคุณ

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีน

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

เพื่อที่จะได้รับการปกป้องที่ดีที่สุดจากการเจ็บป่วยสาหัสหรือจากการเสียชีวิตจาก โรคติดเชื้อ COVID-19 คุณควรได้รับวัคซีนทุกเข็มที่ได้รับแนะนำให้ฉีดสำหรับ คนวัยคุณและความจำเป็นด้านสุขภาพของคุณ

เด็กบางคนที่มีอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 หากพวกเขา:

 • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
 • ทุพพลภาพ หรือ
 • มีภาวะสุขภาพซับซ้อนและ/หรือหลายอย่างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็น โรคติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ชุดหลักสองเข็ม
 • วัคซีนชุดหลักเข็มที่สามหากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

เด็กอายุ 5 ถึง 17 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ชุดหลักสองเข็ม
 • วัคซีนชุดหลักเข็มที่สามหากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง 
 • เข็มกระตุ้นหาก:
  • พวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
  • พวกเขาทุพพลภาพ
  • พวกเขามีอาการทางสุขภาพซับซ้อนและ/หรือหลายอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง
  • พวกเขาได้ฉีดเข็มสุดท้าย หรือได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 มาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน

แพทย์ของคุณสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าบุตรของคุณควรได้รับเข็มกระตุ้นหรือไม่

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรได้รับ:

 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ชุดหลักสองเข็ม
 • ชุดหลักเข็มที่สามหากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถพิจารณาเข็มกระตุ้นได้ หากได้ฉีดเข็มสุดท้าย หรือได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 มาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

เด็ก

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 จาก AusVaxSafety แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปี รายงานผลข้างเคียงในวันต่อจากการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของพวกเขาน้อยกว่าในการทดลองทางคลินิก

ไม่มีพยานหลักฐานว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้เด็ก ๆ เป็นหมัน ในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น 

สตรีมีครรภ์หรือกำลังเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ปลอดภัยหากคุณตั้งครรภ์ กำลังเลี้ยงบุตรด้วย น้ำนมแม่หรือกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์ คุณสามารถรับวัคซีนนี้เมื่อตั้งครรภ์ระยะใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ การเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 

ผู้ที่มีความพิการ

ผู้ที่มีความพิการต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า และควรได้รับการฉีดวัคซีน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม คุณสามารถโทรถึง สายให้ความช่วยเหลือ Disability Gateway ที่หมายเลข 1800 643 787 พวกเขา สามารถจองการฉีดวัคซีนให้คุณได้

หากคุณต้องการล่าม โทรถึงบริการแปลและล่าม (Translating and Interpreting Service) ที่หมายเลข 131 450 และขอให้พวกเขาโทรถึง Disability Gateway

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า และควรได้รับการฉีดวัคซีน

ปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพปกติของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ ของคุณ

จะไปฉีดวัคซีนได้ที่ไหน

คุณสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ที่:

 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์
 • คลินิกแพทย์ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
 • Aboriginal Controlled Community Health Services
 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐและมณฑล และ
 • ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

แพทย์จีพีไม่สามารถเรียกค่าวัคซีนจากคุณได้

เพื่อที่จะหาคลินิกวัคซีนใกล้บ้านคุณที่สุดและจองการฉีดวัคซีน ให้ใช้ เครื่องมือค้นหาคลินิกวัคซีน

หากคุณต้องการล่ามทางโทรศัพท์หรือล่ามไปยังที่นัดฉีดวัคซีนกับคุณ กรุณาโทรถึงบริการล่ามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข131 450.

EVA รู้จักกันในชื่อของ Easy Vaccine Access (การเข้าถึงวัคซีนโดยง่าย) ด้วย คือบริการที่จะช่วยคุณจองการฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์เป็นภาษาของคุณ EVA ดำเนินการตั้งแต่เวลา 7น. ถึง 22 น. (เวลามาตรฐานทิศตะวันออกของออสเตรเลีย (AEST)) สัปดาห์ละ 7 วัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EVA

หากคุณไม่มีบัตร Medicare

หากคุณไม่มีบัตร Medicare คุณก็สามารถรับการฉีดวัคซีนฟรีได้จากร้านขายยาชุมชน และคลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐและมณฑล (ที่ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่)

ก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้จอง โปรดจองนัด

ค้นหาคลินิกและจอง

หากคุณมีบัตร Medicare กรุณาตรวจเช็ตรายละเอียดของคุณว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน

คุณอาจถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมก่อนการนัดของคุณ หรือหากคุณ กำลังตัดสินใจสำหรับการฉีดวัคซีนให้คนอื่น

อ่านแบบฟอร์มแสดงความยินยอม

อ่านข้อมูลและแบบฟอร์มแสดงความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคุณ

คุณจะถูกเฝ้าสังเกตอย่างน้อย 15 นาทีหลังการฉีดวัคซีนของคุณ ในกรณีที่อาจมี ปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่พบยากเกิดขึ้น ผู้ที่ให้วัคซีนแก่คุณได้รับการฝึกอบรมในการตอบสนอง ต่อปฏิกิริยาฉับพลันมาแล้ว

ตามปกติ ผลข้างเคียงจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้นไม่รุนแรงและหายไป ภายใน 1 ถึง 2 วัน ผลข้างเคียงที่พบเห็นได้ทั่วไปรวมถึง:

 • เจ็บแขนตรงที่เข็มจิ้มลงไป
 • ความเหน็ดเหนื่อย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • เป็นไข้และหนาวสั่น

เช่นเดียวกับยาหรือวัคซีนใด ๆ วัคซีนนี้อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้ยากหรือไม่เป็นที่รู้จัก หากคุณคิดว่าคุณกำลังมีผลข้างเคียงรุนแรง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล สุขภาพของคุณหรือสายให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแห่งชาติ

1800 020 080

หากคุณต้องการล่าม โทรถึงสายให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแห่งชาติ แล้ว กด 8 

หลักฐานการฉีดวัคซีน

คุณสามารถรับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคุณได้ ด้วยการเข้าถึงบันทึกการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงบันทึกการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคของคุณได้:

หากคุณไม่มีบัตร Medicare หรือไม่มีบัญชี myGov คุณสามารถเข้าถึง บันทึกการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคของคุณได้โดยการ:

 • ขอให้ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณพิมพ์บันทึกนั้นให้คุณ หรือ
 • โทรถึงสายสอบถามทะเบียนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคออสเตรเลีย (Australian Immunisation Register) ที่หมายเลข 1800 653 809 (8 น. ถึง – 17 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลามาตรฐานทิศตะวันออกของออสเตรเลีย (AEST)) และขอให้พวกเขาส่งบันทึกของคุณมาให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจใช้เวลา ถึง 14 วันที่จะมาถึงทางไปรษณีย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ดูได้ที่ เว็บไซต์ Services Australia

จะไปหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไหน

สำคัญที่คุณจะต้องรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 และโปรแกรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 อยู่ตลอดเวลาผ่านทางแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 มี เป็นภาษาต่าง ๆ 63 ภาษา 

เรามีชุดข้อมูลซึ่งบรรจุแหล่งข้อมูลเป็นภาษาต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19

อ่านข้อมูลเกียวกับโรคติดเชื้อCOVID-19 เป็นภาษาของคุณ 

แหล่งข้อมูล

ดูข้อมูลแปลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.