Vakcíny proti COVID-19

Vakcíny nás ochraňujú pred vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19. Každý človek v Austrálii, kto dosiahne vek 5 a viac rokov, sa môže objednať na bezplatné očkovanie proti COVID-19.

O vakcínach proti COVID-19

Každý človek v Austrálii, ktorý dosiahol vek 5 a viac rokov, a niektoré deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov, majú nárok na vakcínu proti COVID-19.

Nájdite si kliniku a objednajte sa

Vakcíny proti COVID-19 sú bezplatné pre každého človeka v Austrálii. Patria sem ľudia bez karty Medicare, zahraniční návštevníci, zahraniční študenti, migrujúci pracovníci a žiadatelia o azyl.

Očkovanie ochraňuje vás, vašu rodinu a vašu komunitu pred ochorením na COVID-19.

Austrálska vláda nezaviedla povinné očkovanie a môžete sa rozhodnúť nedať sa zaočkovať proti COVID-19.

Nariadenia zdravotníckych orgánov niektorých štátov a teritórií môžu za určitých okolností požadovať povinné očkovanie. Týka sa to napríklad niektorých druhov zamestnania a niektorých komunitných činností.

Vakcíny sú bezpečné

Očkovania proti COVID-19 sú bezpečné a ochraňujú životy. Správa terapeutického tovaru - Therapeutic Goods Administration (TGA) v Austrálii neustále sleduje bezpečnosť vakcín proti COVID-19 a ich vedľajšie účinky.

Oboznámte sa viac o každej vakcíne, ktorá je dostupná v Austrálii:

Ak máte nejaké otázky alebo obavy po zaočkovaní, skontaktujte sa s imunizačnou klinikou alebo s lekárom.

Kto by sa mal nechať zaočkovať

Každý, kto dosiahol vek 5 a viac rokov, by mal dostať očkovanie proti COVID-19.

Na dosiahnutie optimálnej ochrany pred vážnym ochorením alebo úmrtím následkom COVID-19 by ste mali absolvovať všetky dávky, ktoré sa odporúčajú pre váš vek a zdravotné potreby.

Niektoré deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov sú spôsobilé na očkovanie proti COVID-19 v prípade, ak:

 • sú vážne imunokompromitované
 • majú zdravotné postihnutie alebo
 • majú komplexné a/alebo viaceré zdravotné problémy, ktoré zvyšujú ich riziko vážneho ochorenia na COVID-19.

Deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov by mali dostať:

 • dve základné dávky vakcíny proti COVID-19
 • tretiu základnú dávku v prípade, ak sú silne imunokompromitované.

Deti vo veku od 5 do 17 rokov by mali dostať:

 • dve základné dávky vakcíny proti COVID-19
 • tretiu základnú dávku v prípade, ak sú silne imunokompromitované.
 • posilňovaciu dávku, ak: 
  • sú silne imunokompromitované
  • majú zdravotné postihnutie
  • majú komplexné a/alebo viaceré zdravotné problémy, ktoré zvyšujú ich riziko vážneho ochorenia na COVID-19
  • uplynulo 6 mesiacov od ich poslednej dávky alebo potvrdenej infekcie vírusom COVID-19.

Váš lekár vám môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či má vaše dieťa dostať posilňovaciu dávku.

Každý človek, ktorý dosiahol vek 18 a viac rokov, by mal dostať:

 • dve základné dávky vakcíny proti COVID-19
 • tretiu základnú dávku v prípade, ak je silne kompromitovaný

Každý človek, ktorý dosiahol vek 18 a viac rokov môže zvážiť podanie posilňovacej dávky v prípade, ak uplynulo 6 mesiacov od jeho poslednej dávky alebo potvrdenej infekcie vírusom COVID-19.

Oboznámte sa viac o pokynoch pre posilňovaciu dávku proti COVID-19.

Deti

Údaje získané o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 z AusVaxSafety ukazujú, že u detí vo veku od 5 do 15 rokov bolo hlásených menej vedľajších účinkov v dňoch po očkovaní proti COVID-19, ako v klinických skúškach.

Nejestvuje dôkaz o tom, že by vakcíny proti COVID-19 spôsobovali u detí budúcu neplodnosť. 

Oboznámte sa o vakcínach proti COVID-19 pre deti a dospievajúcej mládeže.

Tehotné alebo dojčiace ženy

Vakcíny proti COVID-19 sú pre vás bezpečné, ak ste tehotná, dojčíte alebo plánujete tehotenstvo. Vakcínu môžete dostať v akomkoľvek štádiu tehotenstva.

Oboznámte sa viac o tehotenstve, dojčení a vakcínach proti COVID-19.

Ľudia so zdravotným postihnutím

Ľudia so zdravotným postihnutím čelia väčšiemu riziku vážneho ochorenia následkom COVID-19 a mali by sa dať zaočkovať.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo podporu, môžete zavolať na pomocnú linku pri zdravotnom postihnutí - Disability Gateway Helpline na 1800 643 787. Môžu vás objednať na očkovanie.

Ak potrebujete tlmočníka, zavolajte na prekladateľskú a tlmočnícku službu na 131 450 a požiadajte ich o prepojenie na Disability Gateway.

Ľudia so zdravotnými problémami

Ľudia s existujúcimi zdravotnými problémami majú taktiež väčšie riziko vážneho ochorenia následkom COVID-19 a mali by sa dať zaočkovať.

Pozhovárajte sa so svojim lekárom o tom, ktorá vakcína je pri vašom zdravotnom stave najlepšia.

Kde sa dať zaočkovať

Vakcínu proti COVID-19 môžete dostať v:

 • imunizačných klinikách Commonwealthu
 • zúčastnených lekárskych strediskách
 • zdravotných službách kontrolovaných komunitou domorodého obyvateľstva (Aboriginal Controlled Community Health Services)
 • imunizačných klinikách štátu a teritórií a
 • zúčastnených lekárňach.

Praktickí lekári vám nemôžu účtovať poplatok za očkovanie.

Najbližšiu imunizačnú kliniku môžete nájsť a objednať sa na očkovanie cez Vaccine Clinic Finder.

Ak potrebujete počas svojho očkovania telefonické alebo osobné tlmočenie, volajte prekladateľskú a tlmočnícku službu (Translating and Interpreting Service) na číslo 131 450.

EVA, taktiež známa pod názvom Easy Vaccine Access, je služba, ktorá vám pomôže sa telefonicky objednať vo vašom jazyku. EVA je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod (AEST). Oboznámte sa viac o EVA.

Ak nemáte kartu pre Medicare

Ak nemáte kartu pre Medicare, môžete dostať bezplatné očkovanie v komunitných lekárňach alebo štátnych či územných imunizačných klinikách (kde sú tam ešte stále v prevádzke)

Pred očkovaním proti COVID-19

Ak ste tak doteraz neurobili, rezervujte si termín.

Nájdite si kliniku a objednajte sa

Ak máte kartu pre Medicare, skontrolujte, či sú vaše údaje aktuálne:

Pred zaočkovaním vás môžu požiadať o vyplnenie formuláru súhlasu pre seba, alebo ak rozhodujete o očkovaní, pre niekoho iného.

Prečítajte si formulár súhlasu.

Prečítajte si informácie a formulár súhlasu pre deti vo veku od 5 do 11 rokov.

Po podaní vakcíny proti COVID-19

Po dobu najmenej 15 minút po zaočkovaní vás budú sledovať pre prípad zriedkavej alergickej reakcie. Imunizačný pracovník bol zaškolený na to, aby vedel zareagovať na okamžité reakcie.

Vedľajšie účinky po vakcínach proti COVID-19 sú obyčajne mierne a zmiznú v priebehu 1 až 2 dní. Medzi bežné vedľajšie účinky patrí:

 • bolesť v ramene v mieste vpichu injekcie
 • únava
 • bolenie hlavy
 • bolesť svalov
 • horúčka a zimnica.

Tak ako s každým liekom alebo vakcínou, aj tu sa môžu vyskytnúť zriedkavé alebo neznáme vedľajšie účinky. Spojte sa so svojim lekárom alebo s linkou pomoci pri koronavíruse - National Coronavirus Helpline, ak sa vám zdá, že máte vážne vedľajšie účinky.

1800 020 080

Ak potrebujete tlmočníka, volajte National Coronavirus Helpline a zvoľte klapku 8

Potvrdenie o očkovaní

Potvrdenie o svojom očkovaní proti COVID-19 získate cez Immunisation History Statement. 

Svoj Immunisation History Statement môžete získať:

Ak nemáte kartu pre Medicare, alebo nemáte nastavený účet na myGov, môžete získať svoje potvrdenie o očkovaní (Immunisation History Statement) nasledovne:

 • požiadajte poskytovateľa imunizácie o vytlačenie záznamu alebo
 • zavolajte na informačnú linku pre záznamy imunizácie (Australian Immunisation Register) na 1800 653 809 (8.00 - 17.00 hod AEST) a požiadajte ich o zaslanie vášho záznamu poštou. Doručenie dokladu poštou môže trvať až 14 dní.

Ďalšie informácie ako získať potvrdenie o svojom zaočkovaní proti COVID-19 nájdete na web stránke Services Australia.

Kde získať dôveryhodné informácie

Je dôležité sledovať najčerstvejšie informácie o COVID-19 a programe očkovania proti COVID-19 z dôveryhodných a oficiálnych zdrojov.

Odpovede na bežné otázky o vakcínach proti COVID-19 sú dostupné v 63 jazykoch

K dispozícii máte informačný súbor obsahujúci zdroje informácií vo vašom jazyku o vakcínach proti COVID-19.

Prečítajte si informácie o COVID-19 vo svojom jazyku.

Zdroje

Pozrite si preložené informácie o vakcínach proti COVID-19.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.