Vakcíny proti COVID-19

Vakcíny nás ochraňujú pred vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19. Každý človek v Austrálii, kto dosiahne vek 5 a viac rokov, sa môže objednať na bezplatné očkovanie proti COVID-19.

O vakcínach proti COVID-19

Každý človek v Austrálii, kto dosiahne vek 5 a viac rokov, sa môže objednať na očkovanie.

Nájdite si kliniku a objednajte sa

Vakcíny proti COVID-19 sú bezplatné pre každého človeka v Austrálii. Týka sa to aj ľudí bez karty pre Medicare, návštevníkov zo zahraničia, medzinárodných študentov, migračných pracovníkov a žiadateľov o azyl. Očkovanie pomôže chrániť vás, vašu rodinu a komunitu pred ochorením na COVID-19.

Austrálska vláda nezaviedla povinné očkovanie a vy sa môžete sami rozhodnúť, či sa dáte zaočkovať proti COVID-19 alebo nie

Nariadenia zdravotníckych orgánov niektorých štátov a teritórií môžu za určitých okolností požadovať povinné očkovanie. Tyka sa to napríklad niektorých druhov zamestnania a niektorých komunitných činností.

Vakcíny sú bezpečné

Očkovanie proti COVID-19 je bezpečné a chráni životy. Správa terapeutického tovaru - Therapeutic Goods Administration (TGA) v Austrálii neustále sleduje bezpečnosť vakcín proti COVID-19 a ich vedľajšie účinky.

Poučte sa viac o každej vakcíne, ktorá je dostupná v Austrálii:

Vakcíny proti COVID-19 naučia vaše telo, ako sa zbavia vírusu, ak s ním prídu do styku.

Ak máte nejaké otázky alebo obavy po zaočkovaní, skontaktujte sa s imunizačnou klinikou alebo s lekárom.

Poučte sa, čo očakávať po zaočkovaní.

Kto by sa mal dať zaočkovať

Každý, kto dosiahne vek 5 a viac rokov, by sa mal dať zaočkovať proti COVID-19.

Očkovanie proti COVID-19 vás chráni pre vážnym ochorením alebo úmrtím následkom COVID-19.

Očkovanie taktiež pomáha chrániť ľudí okolo vás tým, že spomalí šírenie vírusu.

Na to, aby vás považovali za plne zaočkovaných proti COVID-19, musíte dostať všetky dávky, ktoré sa odporúčajú pre váš vek a zdravotný stav.

Od 5. septembra 2022 budú mať niektoré deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov, ktoré sú vážne imunokompromitované, majú zdravotné postihnutie alebo komplexné a/alebo viaceré zdravotné problémy zvyšujúce ich riziko vážneho sochorenia na COVID-19, nárok na vakcínu proti COVID-19.

Čoskoro sa už budú môcť objednať. Prosím, zatiaľ nevolajte lekárovi za účelom ich objednania. Dáme vám vedieť, kedy sa už bude dať objednať a ako.

Deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov by mali dostať:

 • základnú dávku 1 a 2 vakcíny proti COVID-19
 • záíkladnú dávku 3, ak sú silne imunokompromitované.

Deti vo veku od 5 do 11 rokov by mali dostať:

 • základnú dávku 1 a 2 vakcíny proti COVID-19
 • záíkladnú dávku 3, ak sú silne imunokompromitované.

Deti vo veku od 12 do 15 rokov by mali dostať:

 • základnú dávku 1 a 2 vakcíny proti COVID-19
 • záíkladnú dávku 3, ak sú silne imunokompromitované.
 • posilňovaciu dávku vakcíny proti COVID-19, ak:
  • sú vážne imunokompromitované
  • majú zdravotné postihnutie so značnými alebo komplexnými zdravotnými potrebami
  • majú komplexné a/alebo viaceré zdravotné problémy, ktoré zvyšujú riziko vážneho ochorenia na COVID-19.

Ak nemáte istotu, či má vaše dieťa dostať posilňovaciu dávku, pohovorte si so svojim lekárom.

Každý, kto dosiahol vek 16 a viac rokov, by mal dostať:

 • základnú dávku 1 a 2 vakcíny proti COVID-19
 • záíkladnú dávku 3, ak sú silne imunokompromitované
 • posilňovaciu dávku vakcíny proti COVID-19.

Štvrté dávky

Dodatočná posilňovacia dávka, alebo štvrtá dávka, vakcíny proti COVID-19, sa odporúča osobám so zvýšeným rizikom vážneho ochorenia, ktorú majú dostať 3 mesiace po ich prvej posilňovacej dávke.

Toto predstavuje piatu dávku pre ľudí s vážnou imunokompromitáciou, a pre ľudí s vážnym zdravotným stavom alebo postihnutím.

Štvrtú dávku by ste mali dostať, ak:

 • ste dosiahli 50 alebo viac rokov
 • žijete v zariadení pre seniorov alebo zdravotne postihnutých
 • ste vážne imunokompromitovaný/á (toto bude vaša piata dávka)
 • Aboriginal alebo Torres Strait Islander vo veku 50 a viac rokov
 • ste vo veku 16 a viac rokov a máte zdravotný stav zvyšujúci riziko vážneho ochorenia na COVID-19
 • ste vo veku 16 a viac rokov a máte zdravotné postihnutie alebo veľmi komplexné zdravotné potreby.

Ľudia vo veku od 30 do 49 rokov môžu dostať štvrtú dávku, ak chcú.

Ak nemáte istotu, či sa máte nechať zaočkovať štvrtou dávkou, pohovorte si so svojim lekárom.

Ak ste mali nedávno pozitívny výsledok na COVID-19, odporúča sa vám počkať 3 mesiace po infekcii vírusom COVID-19, než dostanete ďalšiu dávku vakcíny proti COVID-19.

Ľudia, ktorí prekonali COVID-19 po svojej posilňovacej dávke, by mali tiež počkať 3 mesiace pred zaočkovaním štvrtou dávkou.

Je dôležité, aby ste boli plne zaočkovaní proti COVID-19. Rôzni ľudia potrebujú rôzne vakcíny proti COVID-19 v rozličnom čase. Pozhovárajte sa so svojim lekárom na zistenie, čo potrebujete vy a vaša rodina na plné zaočkovanie.

Deti

Vakcíny proti COVID-19 sú pre deti bezpečné.

Očkovanie detí môže pomôcť pri zabránení šírenia vírusu na ich mladších súrodencov, starých rodičov a širšiu komunitu.

Poučte sa o vakcínach proti COVID-19 pre deti a dospievajúcej mládeže.

Tehotné alebo dojčiace ženy

Vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné pre ženy, ktoré sú tehotné, dojčiace alebo plánujúce tehotenstvo. Vakcínu môžete dostať v akomkoľvek štádiu tehotenstva.

Poučte sa viac o tehotenstve, dojčení a vakcínach proti COVID-19.

Ľudia so zdravotným postihnutím

Ľudia s postihnutím majú väčšie riziko vážneho ochorenia následkom COVID-19 a mali by byť zaočkovaní.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo podporu, môžete zavolať pomocnú linku pri zdravotnom postihnutí - Disability Gateway Helpline on 1800 643 787. Môžu vás objednať na očkovanie.

 Ak potrebujete tlmočníka, zavolajte na prekladateľskú a tlmočnícku službu na 131 450 a požiadajte ich o prepojenie na Disability Gateway.

Ľudia so zdravotnými problémami

Ľudia so zdravotnými problémami majú väčšie riziko vážneho ochorenia následkom COVID-19 a mali by sa dať zaočkovať.

Pozhovárajte sa so svojim lekárom o tom, ktorá vakcína je pri vašom zdravotnom stave najlepšia.

Kde sa dať zaočkovať

Vakcínu proti COVID-19 môžete dostať v:

 • imunizačných klinikách Commonwealthu
 • zúčastnených lekárskych strediskách
 • zdravotných službách kontrolované komunitou domorodého obyvateľstva - Aboriginal Controlled Community Health Services
 • imunizačných klinikách štátu a teritórií a
 • zúčastnených lekárňach.

Praktickí lekári vám nemôžu za očkovanie účtovať.

Najbližšiu imunizačnú kliniku môžete nájsť a objednať sa na očkovanie cez Vaccine Clinic Finder. Ak potrebujete tlmočníka počas očkovania buď cez telefón alebo na mieste, volajte prekladateľskú a tlmočnícku službu na 131 450.

Ak nemáte kartu pre Medicare

Ak nemáte kartu pre Medicare, môžete dostať bezplatné očkovanie v:

 • imunizačných klinikách Commonwealthu
 • imunizačných klinikách štátu alebo teritória
 • zúčastnených lekárňach.

‘Hey Eva’ – Ľahký prístup k vakcíne

EVA je jednoduchá služba spätného volania na pomoc pri objednávaní sa na očkovanie proti COVID-19. EVA pracuje od 7.00 do 22.00 hod (AEST) 7 dní v týždni.

Po zaslaní správy na EVA dostanete odpoveď so žiadosťou o vaše:

 • meno
 • uprednostňovaný jazyk
 • uprednostňovaný deň a čas
 • najlepšie číslo na spätné volanie.

Vyškolený operátor z linky National Coronavirus Helpline vás zavolá v naplánovanom čase na pomoc pri objednávaní sa na očkovanie proti COVID-19.

EVA poskytuje informácie a rady o vakcínach proti COVID-19 a pomáha pri:

 • poskytovaní informácií a rád o vakcínach proti COVID-19
 • vyhľadávaní ambulantnej kliniky
 • vyhľadávaní vhodného termínu na očkovanie
 • napojení na bezplatnú tlmočnícku pomoc.

Na pomoc pri objednávaní termínu na očkovanie proti COVID-19 pošlite SMS ‘Hey EVA’ na službu spätného volania EVA na číslo 0481 611 382. Služba EVA je dostupná od 7.00 do 22.00 hod (AEST) 7 dní v týždni.

Pred očkovaním na COVID-19

Ak ste tak doteraz neurobili, rezervujte si termín.

Nájdite si kliniku a objednajte sa

Ak máte kartu pre Medicare, skontrolujte si svoje údaje, či sú stále aktuálne:

Pred zaočkovaním vás môžu požiadať o vyplnenie formuláru súhlasu pre seba, alebo ak rozhodujete o očkovaní niekoho iného.

Prečítajte si formulár súhlasu.

Prečítajte si informáciu a formulár súhlasu pre deti vo veku od 5 do 11 rokov.

Po zaočkovaní vakcínou proti COVID-19

Po dobu najmenej 15 minút po zaočkovaní vás budú sledovať pre prípad zriedkavej alergickej reakcie. Imunizačný pracovník bol zaškolený na to, aby vedel zareagovať na okamžité reakcie.

Bežné vedľajšie účinky po zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 sú mierne a za 1 až 2 dni sa pominú. Medzi bežné vedľajšie účinky patrí:

 • bolesť v ramene v mieste vpichu injekcie
 • únava
 • bolenie hlavy
 • bolesť svalov
 • horúčka a zimnica.

Tak ako s každým liekom alebo vakcínou, aj tu sa môžu vyskytnúť zriedkavé alebo neznáme vedľajšie účinky. Ak sa domnievate, že máte vážne vedľajšie účinky, spojte sa so svojím zdravotným odborníkom alebo volajte na National Coronavirus Helpline.

1800 020 080

Ak potrebujete tlmočníka, volajte na National Coronavirus Helpline a zvoľte voľbu 8.

Dôkaz o očkovaní

Dôkaz o očkovaní proti COVID-19 môžete získať cez svoj záznam o histórii očkovania - Immunisation History Statement.

Svoj Immunisation History Statement môžete získať:

Ak nemáte kartu pre Medicare, alebo nemáte nastavený účet na myGov, môžete získať svoj Immunisation History Statement nasledovne:

 • požiadajte poskytovateľa imunizácie o vytlačenie záznamu alebo
 • zavolajte na informačnú linku Australian Immunisation Register na 1800 653 809 (8.00 - 17.00 hod od pondelka do piatku austrálskeho východného štandardného času AEST) a požiadajte ich o zaslanie vášho záznamu poštou. Doručenie dokladu poštou môže trvať až 14 dní.

Ďalšie informácie ako získať potvrdenie o svojom zaočkovaní proti COVID-19 nájdete na web stránke Services Australia.

Kde získať dôveryhodné informácie

Je dôležité, aby ste sa informovali o víruse COVID-19 a imunizačnom programe zameraného na COVID-19 použitím spoľahlivých a oficiálnych prameňov.

Odpovede na bežné otázky o vakcínach proti COVID-19 sú dostupné v 63 jazykoch.

Sada informácií, tzv. information pack , poskytuje preložené zdroje informácií o vakcínach proti COVID-19.

Prečítajte si informácie o COVID-19 vo svojom jazyku.

Zdroje

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.