කෝවිඩ්-19 එන්නත්

එන්නත මගින් අපට COVID-19 ඇති කරන වයිරසයෙන් ආරක්‍ෂා කරයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි සෑම අයෙකු හටම COVID-19 එන්නත නොමිළේ ලබා ගැනීමට දිනයක් වෙන්කර ගත හැකිය.

COVID-19 එන්නත සම්බන්ධව

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි සෑම අයෙකුම සහ වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර සමහර ළමුන් COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

සායනයක් සොයා දිනයක් වෙන්කර ගන්න

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින සියළුම අයට COVID-19 එන්නත නොමිළේ ලබාගත හැකිය. මේ අය අතරට Medicare කාඩ්පතක් නැති අය, විදේශ සංචාරකයන්, ජාත්‍යන්තර සිසුන්, සංක්‍රමණ සේවකයන් සහ සරණාගතයන් සිටී.

එන්නත ලබා ගැනීම මගින් ඔබ, ඔබගේ පවුලේ උදවිය සහ ඔබගේ ප්‍රජාව COVID-19 වෙතින් ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට උපකාරවේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය මගින් COVID-19 එන්නත අනිවාර්ය කර නොමැති අතර ඔබට ආසාදනයට එරෙහිව එන්නත ලබා නොගෙන සිටිය හැකිය

සමහර ප්‍රාන්ත සහ මහජන සෞඛ්‍යය නියෝග මගින් සමහර තත්වයන් යටතේ එන්නත අනිවාර්ය කල හැක. උදාහරණ වශයෙන්, සමහර රැකියා සහ සමහර ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන්.

එන්නත් ආරක්‍ෂාකාරීවේ

COVID-19 එන්නත් ආරක්‍ෂාකාරී වන අතර ජීවිත බේරා දෙයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ චිකිත්සීය භාණ්ඩ අධිකාරිය (TGA) මගින් COVID-19 එන්නතෙහි ආරක්‍ෂාව සග අතුරු ආබාධ දිගටම සමීපව නියාමනය කරයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇති සෑම එනනත් වර්ගයක් සම්බන්ධයෙන්ම වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න:

ඔබගේ එන්නතට පසු කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ කණස්සල්ලක් තිබේ නම්, ඔබගේ එන්නත් සායනය හෝ වෛද්‍යවරයා සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

එන්නත ලබා ගත යුතු අය

වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි සෑම අයෙකු විසින්ම COVID-19 ආසාදනයට එරෙහිව එන්නත් ලබාගත යුතුය.

COVID-19 ආසාදනයෙන් දරුණු ලෙස රෝගාතූරවීමෙන් හෝ මරණයෙන් ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ වයස සහ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවලට නිර්දේශ කල සියළුම මාත්‍රා ලබාගත යුතුය.

මාස 6 සිට අවුරුදු 4 දක්වා සමහර ළමුන් පහත අවස්ථාවල COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි:

 • දරුණු ලෙස ප්‍රතිශක්තිකරණය හීනවී ඇතිනම්
 • ආබාධිතබවක් තිබීම, හෝ
 • දරුණු ලෙස COVID-19 ආසාදනයවීමේ වැඩි අවධානමක් ඇති සංකීර්ණ සහ/හෝ රෝගී තත්වයන් ගණනාවක් ඇතිනම්.

වයස මාස 6 සහ අවුරුදු 4 අතර ළමුන් විසින් පහත ආකාරයට මාත්‍රා ලබා ගත යුතුය:

 • COVID-19 එන්නතෙහි ප්‍රාථමික මාත්‍රා දෙකක්
 • දරුණු ලෙස ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය හීනවී ඇතිනම් තුන්වන ප්‍රාථමික මාත්‍රාවක්

වයස අවුරුදු 5 සහ 17 අතර ළමුන් සියළු දෙනා විසින් පහත ආකාරයට මාත්‍රා ගත යුතුය:

 • COVID-19 එන්නතෙහි ප්‍රාථමික මාත්‍රා දෙකක්
 • දරුණු ලෙස ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය හීනවී ඇතිනම් තුන්වන ප්‍රාථමික මාත්‍රාවක්
 • පහත අවස්ථාවල බූස්ටර් මාත්‍රාවක්:
  • ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය දරුණු ලෙස හීනවී ඇතිනම්
  • ඔවුන් හට ආබාධිත බවක් ඇතිනම්
  • COVID-19 ආසාදනය සම්බන්ධයෙන් අවධානම වැඩි කරන සංකීර්ණ සහ/හෝ රෝගී තත්වයන් කිහිපයක් ඇතිනම්
  • සිය අවසාන COVID-19 මාත්‍රාව ලබාගෙන හෝ ආසාදනය ඇති බවට සනාථවී මාස 6 ක් ගතවී ඇතිනම්

ඔබගේ දරුවා හට බූස්ටර් මාත්‍රාවක් ලබාගත යුතුද යන්න සම්බන්ධ තීරණයක් ගැනීමට ඔබගේ වෛද්‍යවරයා විසින් උපකාර කල හැකිය.

වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි සෑම අයෙකු විසින්ම, පහත ආකාරයට එන්නත් ලබාගත යුතුය:

 • COVID-19 එන්නතෙහි ප්‍රාථමික මාත්‍රා දෙකක්
 • ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය දරුණු ලෙස හීනවී ඇතිනම්, තුන්වන ප්‍රාථමික මාත්‍රාවක්

වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි සෑම අයෙකු විසින්ම සිය අවසාන මාත්‍රාව ලබාගෙන හෝ COVID-19 ආසාදනය ඇති බවට සනාථවී මාස 6 ක් ගතවී ඇතිනම් බූස්ටර් මාත්‍රාවක් ලබා ගැනීමට සලකා බැලිය හැකිය.

COVID-19 බූස්ටර් එන්නත් උපදෙස් සම්බන්ධ වැඩිපුර කරුණු ඉගෙන ගන්න.

ළමුන්

AusVaxSafety මගින් පෙන්වන COVID-19 එන්නත් ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධ දත්ත අනුව චිකිත්සක අත්හදා බැලීම්වලට වඩා වයස අවුරුදු 5 සිට 15 අතර ළමුන් අතර COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසුව ඇතිවන අතුරු ආබාධ අඩුය.

COVID-19 එන්නත මගින් දරුවන් තුල අනාගතයේ වඳබව ඇතිවන බවට කිසිදු සාක්‍ෂියක් නොමැත.

ළමුන් සහ තරුණ අය සඳහා COVID-19 එන්නත් සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න.

ගර්භනී සහ මව් කිරි ලබාදෙන කාන්තාවන්

ඔබ ගර්භනී, මව්කිරි ලබාදෙන හෝ ගර්භනී වීමට සැලසුම් කරන අයෙකු වුවද COVID-19 එන්නත ආරක්‍ෂාකාරීවේ. ඔබට ගර්භනී බවේ ඕනෑම අවස්ථාවක එන්නත ලබාගත හැකිය.

ගර්භනීබව, මව් කිරි ලබාදීම, සහ COVID-19 එන්නත් සම්බන්ධ වැඩිදුර කරුණු ඉගෙන ගන්න.

ආබාධිත පුද්ගලයින්

අබාධිත අය COVID-19 ආසාදනය හේතුවෙන් රුණු ලෙස රෝගාතූරවීමේ අවධානම දරණ බැවින් එන්නත ලබා ගත යුතුය.

ඔබට වැඩිපුර උපකාර අවශ්‍ය නම්, දුරකථන අංක 1800 643 787 ඔස්සේ ඩිසබිලිටි ගේට්වේ හෙල්ප්ලයින් ඇමතිය හැකිය. ඔවුන් විසින් ඔබ වෙනුවෙන් දිනයක් වෙන්කල හැකිය.

ඔබට භාෂා පරිවර්තකයෙකු අවශ්‍ය නම්, දුරකථන අංක 131 450 ඔස්සේ භාෂා පරිවර්තන සහ තෝල්ක සේවාව අමතා, ඩිසබිලිටි ගේට්වේ වෙත දුරකථනයෙන් අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.

පවතින රෝග තත්වයන් ඇති අය

පවතින රෝග තත්වයන් ඇති අය COVID-19 ආසාදනය හේතුවෙන් දරුණු ලෙස රෝගාතූරවීමේ වැඩි අවධානමක් දරණ බැවින්, එන්නත ලබා ගත යුතුය.

ඔබගේ සෞඛ්‍යය රැකවරණ සපයන්නා සමඟ ඔබගේ තත්වයට සරිලන හොඳම එන්නත සම්බන්ධයෙන් කථා කරන්න.

එන්නත ලබා ගත හැකි ස්ථාන

පහත ස්ථානවලදී COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකිය:

 • කොමන්වෙල්ත් එන්නත් මධ්‍යස්ථාන
 • සහභාගි වන සාමාන්‍ය වෛද්‍ය සායන
 • Aboriginal Controlled Community Health Services (ඇබොරිජිනල් මගින් පාලනය වන ප්‍රජා සෞඛ්‍යය සේවා)
 • ප්‍රාන්ත සහ ටෙරිටරි එන්නත් මධ්‍යස්ථාන, සහ
 • සහභාගිවන ෆාමසි.

පවුලේ වෛද්‍යවරයා විසින් එන්නත සම්බන්ධයෙන් අය කිරීමක් කල නොහැක.

ඔබට ආසන්නම එන්නත් සායනය සොයා ගැනීම සහ දිනයක් වෙන්කර ගැනීම සඳහා එන්නත් සායන සොයනය භාවිතා කරන්න.

ඔබගේ එන්නත ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ දුරකථන හෝ අදාල ස්ථානයේ භාෂා පරිවර්තන සේවාවක් අවශ්‍ය නම්, දුරකථන අංක 131 450 ඔස්සේ පරිවර්තන සහ තෝල්ක සේවාව අමතන්න.

Easy Vaccine Access ලෙසද හැඳින්වෙන EVA, යනු ඔබගේ භාෂාවෙන් COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා දිනයක් වෙන්කර ගැනීමට උපකාර වන සේවාවකි. සතියේ දින 7 පුරාම පෙව 7 සිට පව 10 දක්වා (AEST) EVA ක්‍රියාත්මකවේ. EVA සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න.

ඔබට Medicare කාඩ් පතක් නැතිනම්

ඔබට Medicare කාඩ්පතක් නැතිනම්, ඔබට ප්‍රජා ෆාමසි සහ ප්‍රාන්ත සහ ටෙරිටරි එන්නත් සායන මගින් (තවමත් ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානවල) නොමිළේ එන්නත ලබාගත හැකිය

ඔබගේ COVID-19 එන්නතට පෙර

ඔබ දැනටමත් දිනයක් වෙන්කර නොමැතිනම්, දැන්ම දිනයක් වෙන්කර ගන්න.

සායනයක් සොයා දිනයක් වෙන්කර ගන්න

ඔබට Medicare කාඩ්පතක් ඇතිනම්, ඔබගේ තොරතුරු පහත ආකාරයට යාවත්කාලීනද යන්න බලන්න:

ඔබගේ හමුවට පෙර හෝ ඔබ වෙන අයෙකු වෙනුවෙන් එන්නත් තීරණයක් ගන්නේ නම්, කැමැත්ත ලබාදීමේ පෝරමයක් සම්පූර්ණ කරන ලෙස ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

කැමැත්ත ලබාදීමේ පෝරමය කියවන්න.

වයස අවුරුදු 5 සිට 11 අතර ළමුන් සඳහා තොරතුරු සහ කැමැත්ත ලබාදීම කියවන්න.

ඔබගේ COVID-19 එන්නතට පසුව

ඔබගේ එන්නතට පසුව අවම වශයෙන් මිනිත්තු 15 ක් යන තුරු විරළ අසාත්මිකතා ප්‍රතිචාරයක් ඇතිවේද යන්න බැලීම සඳහා ඔබව නියාමනය කරනු ඇත, ඔබට එන්නත ලබාදෙන අය හට ක්‍ෂණික ප්‍රතිචාරවලට මුහුණ දීමට පුහුණු කර ඇත.

සාමාන්‍යයෙන් COVID-19 එන්නත නිසා ඇතිවන අතුරු ආබාධ ඉතා මෘදු අතර දින 1 සිට 2 අතර කාලයකදී පහව යයි. බහුල අතුරු ආබාධ අතර පහත ඒවා ඇත:

 • අතෙහි ඉදිකටුව ගිය ස්ථානයේ ඉදිමුවක්
 • වෙහෙසකර බව
 • හිසරදය
 • මාංශ පේශි රුදාව
 • උණ සහ සීතල බව.

ඕනෑම බෙහෙතක් හෝ එන්නතක් මෙන්ම, විරළ හෝ නොදන්නා අතුරු ආබාධ තිබිය හැකිය. දරුණු අතුරු ආබාධ ඇති බවට ඔබ සිතයි නම්, ඔබගේ සෞඛ්‍යය රැකවරණ සපයන්නා, හෝ ජාතික කොරෝනා වයිරස් උපකාරක අංකය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.

1800 020 080

ඔබට භාෂා පරිවර්තකයෙකු අවශ්‍ය නම්, ජාතික කොරෝනා වයිරස් උපකාරක අංකය අමතා 8 වන විකල්පය තෝරා ගන්න.

එන්නත සම්බන්ධ සාක්‍ෂි

ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරන ඉතිහාස ප්‍රකාශනය වෙත ප්‍රවේශවීම මගින් COVID-19 එන්නත සම්බන්ධ සාක්‍ෂි ලබාගත හැකිය.

පහත අකාරයට ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප්‍රකාශනය ලබා ගත හැකිය:

ඔබට Medicare කාඩ්පතක් නැතිනම්, හෝ ඔබගේ myGov ගිණුම වෙත ප්‍රවේශය නැතිනම්, පහත ආකාරයට ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප්‍රකාශනය ලබා ගත හැකිය:

 • ඔබගේ එන්නත් ලබා දෙන අයගෙන් ඔබට මුද්‍රිත පිටපතක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීම මගින්, හෝ
 • දුරකථන අංක 1800 653 809 ඔස්සේ (සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙව 8 - පව 5 දක්වා AEST ) ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රතිශක්තිකරණ ලේඛණ විමසීම් මාර්ගය අමතා ඔබගේ ප්‍රකාශනය තැපැල් මගින් එවන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය. තැපෑලෙන් පැමිණීමට දින 14 තෙක් කාලයක් ගතවනු ඇත.

ඔබගේ COVID-19 එන්නත් සම්බන්ධ සාක්‍ෂි ලබා ගැනීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සඳහා Services Australia website වෙත පිවිසෙන්න.

විශ්වාසනීය තොරතුරු සඳහා යා යුතු තැන්

විශ්වාසනීය සහ නිල මාර්ග ඔස්සේ COVID-19 ආසාදනය සහ COVID-19 එන්නත් වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව සිටීම වැදගත්වේ.

COVID-19 එන්තට අදාල පොදු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු භාෂා 63 කින් ලබාගත හැකිය.

විවිධ භාෂාවලින් COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තොරතුරු ගොනු අඩංගුවී ඇත.

ඔබගේ භාෂාවෙන් COVID-19 සම්බන්ධ තොරතුරු කියවන්න.

තොරතුරු

වැඩිදුර පරිවර්තිත COVID-19 එන්නත් තොරතුරු බලන්න.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.