واکسینهای COVID-19

واکسینها از ما در برابر ویروسی که باعث COVID-19 میشود محافظت میکند. همه مردم 5 ساله و بالاتر در استرالیا میتوانند برای واکسین شدن مجانی COVID-19 خود وقت بگیرند.

در باره واکسینهای COVID-19

تمام مردم 5 ساله و سن بالاتر در استرالیا و بعضی از اطفال 6 ماهه تا 4 ساله واجد شرایط دریافت واکسین COVID-19 هستند.

یک کلینیک را بیابید و وقت بگیرید

واکسینهای COVID-19 برای همه در استرالیا مجانی است. این شامل مردم که کارت Medicare ندارند، بازدیدکنندگان خارجی، متعلمین بین المللی، کارگران مهاجر و پناهجویان میشود. واکسین شدن از شما، خانواده و جامعه شما در برابر COVID-19 محافظت میکند.

دولت استرالیا واکسین کردن را اجباری نکرده است و شما میتوانید انتخاب کنید که در مقابل COVID-19 واکسین نشوید

برخی از احکام صحت عمومی ایالتی و منطقه میتوانند واکسین شدن را در شرایط خاصی اجباری کنند. بطور مثال، برای بعضی از مشاغل و بعضی از فعالیت های اجتماعی.

واکسینها مصٔون میباشند

واکسینهای COVID-19 مصٔون میباشند و زندگی انسانها را نجات میدهد. در استرالیا، Therapeutic Goods Administration (TGA) به نظارت دقیق بر مصٔون بودن و عوارض جانبی واکسینCOVID-19 ادامه میدهد.

در باره هر واکسین موجود در استرالیا بیشتر بدانید:

واکسینهای COVID-19 به بدن شما میآموزند که در صورت تماس با ویروس، از آن خود را خلاص سازند.

اگر شما بعد از واکسین شدن هر گونه سوال یا نگرانی دارید، با کلینیک واکسین یا داکتر خود تماس بگیرید.

در مورد آنچه پس از واکسین شدن باید انتظار انرا داشته باشید بیشتر بدانید.

کی باید واکسین شود

همه مردم 5 ساله و عمر بالاتر باید در مقابل COVID-19 واکسین شوند.

دریافت واکسین COVID-19 از شما در برابر مریضی شدید یا مرگ بر اثر COVID-19 محافظت میکند.

واکسین شدن همچنان با کاهش سرعت انتشار ویروس به محافظت از اطرافیان شما کمک میکند.

برای اینکه برای واکسین شدن COVID-19 خود برحال در نظر بگرفته شوید، باید تمام دوزهای توصیه شده برای سن و ضرورت های صحی خود را داشته باشید.

بعضی از اطفال 6 ماهه تا 4 ساله که به شدت نقص ایمنی دارند، یا معلولیت دارند، یا انهاییکه دارای شرایط صحی پیچیده و/یا چندگانه هستند که خطر مبتلا شدن به COVID-19 شدید را در آنها افزایش میدهد، واجد شرایط برای واکسین COVID-19 خواهند بود.

اکنون وقت گرفتن برای این گروپ سنی از طریق یابنده کلینیک واکسین باز است. به طور مرتب دوباره انرا ببینید، زیرا اپوینتمنت ها ها توسط فراهم کنندگان واکسین همچنان اضافه میشود

اطفال 6 ماهه تا 4 ساله باید دریافت کنند:

 • دوز اولیه 1 و 2 واکسین COVID-19
 • اگر به شدت نقص ایمنی داشته باشند، دوره اولیه دوز 3.

اطفال 5 تا 11 ساله باید دریافت کنند:

 • دوز اولیه 1 و 2 واکسین COVID-19
 • اگر به شدت نقص ایمنی داشته باشند، دوره اولیه دوز 3.

اطفال 12 تا 15 ساله باید دریافت کنند:

 • دوز 1 و 2 دوره اولیه واکسین COVID-19
 • اگر به شدت نقص ایمنی داشته باشند، دوز 3 دوره اولیه.
 • دوز تقویت کننده واکسین COVID-19 در صورتیکه:
  • به شدت دچار نقص ایمنی هستند
  • معلولیت با ضرورتهای صحی مهم یا پیچیده دارند
  • شرایط صحی پیچیده و/یا چندگانه ای دارند که خطر مبتلا شدن به COVID-19 شدید را افزایش میدهد.

اگر مطمئن نیستید که طفل تان باید تقویت کننده را دریافت کند، با داکتر خود صحبت کنید.

همه مردم دارای سن 16 سال یا بیشتر باید:

 • دوز 1 و 2 دوره اولیه واکسین COVID-19
 • اگر به شدت نقص ایمنی داشته باشند، دوز 3 دوره اولیه
 • دوز تقویت کننده واکسین COVID-19.

دوزهای چهارم

یک تقویت کننده اضافی یا دوز چهارم واکسین COVID-19 برای مردمیکه در معرض خطر مبتلا شدن به مریضی شدید هستند، توصیه میشود که 3 ماه پس از اولین دوز تقویت کننده آنها تجویز شود.

این پنجمین دوز برای افرادی خواهد بود که به شدت دچار نقص ایمنی هستند، یک مریضی زمینه‌ای طبی یا معلولیت دارند.

شما باید دوز چهارم را دریافت کنید اگر:

 • 50 ساله یا عمر بیشتر دارید
 • ساکن یک مرکز مراقبت از سالمندان یا معلولیت هستید
 • به شدت نقص ایمنی (این دوز پنجم خواهد بود)
 • ابوریجنی یا از جزیره توریس ستریت هستید و 50 ساله یا عمر بیشتر دارید
 • 16 سال یا عمر بیشتر دارید و با شرایط طبی که خطر مبتلا شدن به مریضی شدید COVID-19 را افزایش میدهد
 • 16 سال یا عمر بیشتر دارید با معلولیت یا ضرورتهای صحی بسیار پیچیده.

مردم 30 تا 49 ساله در صورت تمایل میتوانند دوز چهارم را دریافت کنند.

اگر مطمئن نیستید که باید چهارمین دوز تقویت کننده را دریافت کنید، با داکتر خود صحبت کنید.

اگر آزمایش COVID-19 شما مثبت بود، توصیه میشود قبل از دریافت دوز بعدی واکسین COVID-19 ، 3 ماه پس از مبتلا شدن به COVID-19 صبر کنید.

مردمیکه پس از دوز تقویت کننده خود به COVID-19 مبتلا شده باشند، باید حداقل 3 ماه قبل از داشتن دوز چهارم صبر کنند.

مهم است که با واکسینهای COVID-19 خود به حال بمانید. مردم مختلف ممکن است در زمان‌های مختلف به واکسینهای مختلف COVID-19 ضرورت داشته باشند. با فراهم کننده مراقبت های صحی خود صحبت کنید تا آنچه را که شما و فامیل تان برای به حال ماندن نیاز دارید انجام دهید.

فرزندان

واکسینهای COVID-19 برای اطفال بیخطر هستند.

واکسین شدن اطفال میتواند به جلوگیری از انتقال ویروس به خواهر و برادر کوچکتر، پدر کلان و مادر کلان و جامعه بزرگتر کمک کند.

درباره واکسین COVID-19 برای اطفال و نوجوانان بیشتر بدانید.

زنان حامله دار یا شیرده

اگر شما حامله دار هستید، شیر میدهید یا قصد حامله داری را دارید، واکسینهای COVID-19 مصٔون هستند. شما میتوانید واکسین را در هر مرحله از حامله داری دریافت کنید.

در باره حامله داری، شیردهی و واکسینهای COVID-19 بیشتر بدانید.

مردم با معلولیت

مردم با معلولیت با خطر بیشتری برای مریضی جدی ناشی از COVID-19 روبرو هستند و باید واکسین شوند.

اگر کمک یا حمایت بیشتری میخواهید، شما میتوانید به Disability Gateway Helpline به شماره 787 643 1800 زنگ بزنید. آنها میتوانند برای شما وقت بگیرند.

اگر شما به ترجمان ضرورت دارید، با Translating and Interpreting Service به شماره 450 131 زنگ بزنید و از آنها بخواهید که با Disability Gateway زنگ بزنند.

مردمیکه مشکلات صحی موجود دارند

مردمیکه مشکلات صحی موجود دارند بیشتر در معرض خطر مریضی جدی ناشی از COVID-19 هستند و باید واکسین شوند.

با فراهم کننده مراقبتهای صحی خود در مورد بهترین واکسین برای وضعیت خود صحبت کنید.

در کجا واکسین شوم

شما میتوانید واکسین COVID-19 را در جاهای ذیر دریافت کنید:

 • کلینیک های واکسین کردن کمنویلت
 • معاینه خانه های اشتراک کننده
 • Aboriginal Controlled Community Health Services
 • کلینیک های واکسین کردن ایالا و قلمرو، و
 • دواخانه های اشتراک کننده.

داکتران معالج عمومی نمیتوانند واکسین را بر شما چارج کنند.

برای پیدا کردن نزدیک ‌ترین کلینیک واکسین کردن و وقن گرفتن برای ملاقات، از Vaccine Clinic Finder استفاده کنید. اگر در وقت و محل واکسین کردن به ترجمان ضرورت دارید، با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی به شماره 450 131 زنگ بزنید.

اگر شما یک کارت Medicare ندارید

اگر شما کارت Medicare ندارید، میتوانید واکسین مجانی خود را در جاهای ذیر دریافت کنید:

 • کلینیک های واکسین کردن کمنویلت
 • کلینیکهای واکسین ایالت یا قلمرو
 • دواخانه های اشتراک کننده.

’Hey Eva‘ - دسترسی آسان به واکسین

EVA، یک خدمت ساده دو باره زنگ زدن برای کمک به مردم برای وقت گرفتن واکسین COVID-19 است. EVA از 7 صبح تا 10 شب (AEST)، 7 روز در هفته کار میکند.

هنگامیکه به EVA تکست بفرستید، شما پاسخی دریافت خواهید کرد که از شما میخواهند:

 • نام
 • لسان که شما ترجیح میدهید
 • تاریخ و وقت مناسب
 • بهترین شماره برای دو باره زنگ زدن.

یک اپراتور اموزش دیده ازNational Coronavirus Helpline در وقت تعیین شده به شما زنگ میزند تا برای وقت گرفتن واکسین COVID-19 با شما کمک کند.

EVA معلومات و مشوره درباره واکسینهای COVID-19 فراهم میکند و در موارد زیر کمک میکند:

 • فراهم کردن معلومات و مشوره در باره واکسینهای COVID-19
 • کمک کردن به شما برای پیدا کردن رفتن به یک کلینیک
 • کمک کردن به شما برای یافتن یک اپوینتمنت مناسب واکسین
 • وصل کردن شما با خدمت ترجمه مجانی.

برای کمک به وقت گرفتن واکسین COVID-19، به ’Hey EVA‘  به خدمات زنگ زدن دوبارهEVA به شماره 382 611 0481 تکست بفرستید کنید. EVA از 7 صبح تا 10 شب (AEST)، 7 روز در هفته کار میکند.

قبل از واکسین COVID-19 شما

اگر شما قبلاً این کار را نکرده باشید، یک اپوینتمنت بگیرید.

یک کلینیک را بیابید و وقت بگیرید

اگر شما کارت Medicare دارید، ملاحظه کنید که معلومات تان بر حال باشد:

ممکن است از شما خواسته شود قبل از اپوینتمنت تان، یا اگر تصمیمی برای واکسین شدن برای شخص دیگری میگیرید، یک فورم رضایت را خانه پری کنید.

رضایت نامه را بخوانید.

معلومات و فورم رضایت اطفال 5 تا 11 ساله را بخوانید.

بعد از واکسین COVID-19 شما

در صورت داشتن یک عکسل العمل نادر، حداقل 15 دقیقه پس از واکسین تحت نظارت خواهید بود. فردی که به شما واکسین میدهد آموزش دیده است تا به واکنش های فوری پاسخ دهد.

عوارض جانبی واکسین COVID-19 معمولاً خفیف است و ظرف 1 تا 2 روز از بین میرود. عوارض جانبی معمول عبارتند از:

 • درد در بازو جاییکه سوزن داخل شده است
 • خستگی
 • سردردی
 • درد عضلاتی
 • تب و لرزه.

مانند هر دوا یا واکسین، ممکن است عوارض جانبی نادر یا ناشناخته وجود داشته باشد. اگر فکر میکنید عوارض جانبی جدی دارید، با متخصص مراقبت های صحی خود یا با National Coronavirus Helpline تماس بگیرید.

080 020 1800

اگر به ترجمان ضرورت دارید، باNational Coronavirus Helpline زنگ بزنید و گزینه 8 را انتخاب کنید.

سند واکسین شدن

با مراجعه به Immunisation History Statement خود شما میتوانید سند مبنی بر واکسین COVID-19 خود دریافت کنید.

شما میتوانید به سند واکسین کردن خود دسترسی داشته باشید:

اگر شما کارت Medicare ندارید یا به حساب myGov تان دسترسی ندارید، میتوانید از طریق موارد ذیر به سند واکسین شدن تان دسترسی پیدا کنید:

 • از فراهم کننده واکسین کردن خود بخواهید یک نسخه برای شما چاپ کند، یا
 • با زنگ زدن به Australian Immunisation Register به شماره 809 653 1800 (از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه AEST) و از آنها بخواهید که اظهارنامه شما را از طریق پست برای شما ارسال کنند. رسیدن از طریق پست تا 14 روز طول م کشد.

برای معلومات بیشتر در باره دریافت ثبوت واکسین COVID-19، به Services Australia website مراجعه کنید.

برای کسب معلومات قابل اعتماد به کجا مراجعه کنیم

مهم است که از طریق منابع معتبر و رسمی در باره COVID-19 و برنامه واکسین شدن COVID-19 مطلع شوید.

پاسخ به سؤالات رایج در باره واکسینهای COVID-19 به به 63 لسان در دسترس است.

یک بسته معلوماتی حاوی منابع به لسان درباره واکسینهای COVID-19 در دسترس است.

معلومات مربوط به COVID-19 را به لسان خود بخوانید.

منابع

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.