Vaċċini COVID-19

Il-vaċċini jipproteġuna mill-virus li jikkawża l-COVID-19. Kull persuna li għalqet 5 snin u akbar tista’ tibbukkja l-vaċċinazzjoni tagħhom COVID-19 bla ħlas.

Dwar il-vaċċini COVID-19

Kulmin għalaq 5 snin u akbar fl-Awstralja jista' jibbukkja l-vaċċinazzjoni tiegħu.

Sib klinika u bbukkja

Il-vaċċini COVID-19 huma bla ħlas għal kulħadd fl-Awstralja. Dan jinkludu persuni mingħajr kard tal-Medicare, viżitaturi minn barra l-Awstralja, studenti internazzjonali, ħaddiema migranti u dawk li qed ifittxu l-għażil. Meta tkun ivvaċċinat dan ser jgħin iħares lilek, lill-familja tiegħek u lill-komunità tiegħek mill-COVID-19.

Il-Gvern Awstraljan ma għamilx il-vaċċinazzjoni mandatorja u int tista' tagħżel li ma tkunx ivvaċċinat kontra l-COVID-19

Xi ordnijiet tas-saħħa pubblika tal-istat jew tat-territorju jistgħu jinfurzaw il-vaċċinazzjoni f'ċerti ċirkustanzi. Perżempju, xi tipi ta' mpjiegi u xi attivitajiet komunitarji.

Il-vaċċini huma siguri

Il-vaċċinazzjoni COVID-19 huma siguri u jsalvaw il-ħajjiet. Fl-Awstralja, l-Therapeutic Goods Administration (Amministrazzjoni tal-Prodotti Terapewtiċi (it-TGA)) tkompli timmonitorja mill-qrib is-sigurtà u l-effetti sekondarji tal-vaċċin COVID-19.

Tgħallem aktar dwar kull vaċċin fl-Awstralja:

Il-vaċċini COVID-19 jgħallmu lil ġismek jeħles mill-vajrus jekk int tiġi f'kuntatt miegħu.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib wara l-vaċċinazzjoni tiegħek, ikkuntattja lill-klinika jew lit-tabib tal-vaċċinazzjoni.

Tgħallem aktar dwar x'għandek tistenna wara l-vaċċinazzjoni tiegħek.

Min għandu jiġi vvaċċinat

Kulmin għalaq 5 snin u akbar għandu jiġi vvaċċinat kontra l-COVID-19.

Meta tieħu l-vaċċin COVID-19 dan iħarsek milli timrad gravi jew tmut mill-COVID-19.

Meta tkun ivvaċċinat dan jgħin ukoll jipproteġi persuni madwarek billi jnaqqas ir-ritmu tal-firxa tal-vajrus.

Biex tkun meqjus aġġornat mal-vaċċinazzjoni tiegħek tal-COVID-19, int trid tieħu d-dożi kollha rrakkomandati għall-bżonnijiet tal-età u ta' saħħtek.

Mill-5 ta' Settembru 2022 'il quddiem, xi tfal li għalqu minn 6 xhur sa 4 snin li huma severament immunokompremessati, għandhom diżabilità, jew għandhom kundizzjonijiet kumplessi u/jew multipliċi tas-saħħa li jżidu r-riskju tagħhom ta' COVID-19 sever ser ikunu eliġibbli għall-vaċċin COVID-19.

L-ibbukkjar ser ikun miftuħ dalwaqt. Għal issa jekk jogħġbok iċċempilx lit-tabib tiegħek biex tagħmel appuntament. Aħna ser ngħarrfuk meta l-ibbukkjar ser ikun miftuħ u kif tagħmilhom.

Tfal li għandhom minn 6 xhur sa 4 snin għandhom jirċiev:

 • d-doża primarja 1 u 2 tal-vaċċin COVID-19
 • id-doża primarja 3 jekk huma severament immunokompromessi.

Tfal li għandhom minn 5 sa 11-il sena għandhom jirċievu:

 • d-doża primarja 1 u 2 tal-vaċċin COVID-19
 • id-doża primarja 3 jekk huma severament immunokompromessi.

Tfal li għandhom minn 12 sa 15-il sena għandhom jirċievu:

 • d-doża primarja 1 u 2 tal-vaċċin COVID-19
 • id-doża primarja 3 jekk huma severament immunokompromessi.
 • doża booster tal-vaċċin COVID-19 jekk huma:
  • severament immunokompromessati
  • għandhom diżabilità bi bżonnijiet sinifikanti jew kumplessi tas-saħħa
  • għandhom kundizzjonijiet kumplessi u/jew multipliċi tas-saħħa li jżidu r-riskju ta' COVID-19 sever.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk m'intix żgur jekk it-tifel/tifla tiegħek għandhomx jirċievu l-booster.

Kulmin għalaq 16-il sena jew akbar għandu jieħu:

 • d-doża primarja 1 u 2 tal-vaċċin COVID-19
 • id-doża primarja 3 jekk huma severament immunokompromessi
 • doża booster tal-vaċċin COVID-19.

Ir-raba' doża

Booster addizzjonali, jew ir-raba' doża, tal-vaċċin COVID-19 hi rrakkomandata għall-persuni li huma f'riskju ogħla ta' mard gravi, li għandhom jingħataw 3 xhur wara l-ewwel doża booster tagħhom.

Dan ser tkun il-ħames doża għall-persuni li huma severament immunokompromessati, għandhom kundizzjoni sottostanti mediak jew diżabilità sottostanti.

Int għandek tieħu r-raba' doża jekk int:

 • għandek 50 sena jew akbar
 • int resident f'faċilità tal-kura tal-anzjani jew tad-diżabilità
 • int immunokompromessat severament (din ser tkun il-ħames doża)
 • int Aboriġenu jew mill-Gżejjer Torres Strait u għalaqt 50 sena jew akbar
 • għandek 16-il sena jew akbar b'kundizzjoni medika, li żżid ir-riskju ta' marda gravai tal-COVID-19
 • għalaqt 16-il sena jew akbar b'diżabilità jew bi bżonnijiet kumplessi ħafna tas-saħħa.

Persuni li għalqu minn 30 sa 49 sena jistgħu jirċievu r-raba' doża jekk jagħżlu dan.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk m'intix żgur jekk għandekx tirċievi ir-raba' doża booster.

Jekk ittestjajt pożittiv għal COVID-19 hu rrakkomandat li int tistenna 3 xhur wara l-infezzjoni COVID-19 qabel ma tirċievi d-doża tiegħek jmiss tal-vaċċin COVID-19.

Persuni li imbukkaw il-COVID-19 wara d-doża booster tagħhom għandhom ukoll jistennew tal-lanqas 3 xhur qabel ma jirċievu r-raba' doża.

Hu importanti li toqgħod aġġornat rigward il-vaċċini tiegħek COVID-19. Persuni differenti għandhom mnejn ikollhom bżonn vaċċini differenti tal-COVID-19 fi żminijiet differenti. Kellem lil fornitur tiegħek tal-kura tas-saħħa biex tkun taf int u l-familja tiegħek x'għandkom bżonn tagħmlu biex tibqgħu aġġornati.

Tfal

Il-vaċċini COVID-19 huma siguri għat-tfal.

L-ivvaċċinar tat-tfal jista' jgħin iżomm milli huma jgħaddu l-vajrus lill-ħuthom iżgħar minnhom, nanniet, u l-komunità aktar mifruxa.

Tgħallem dwar il-vaċċini COVID-19 għat-tfal u għaż-żgħażagħ.

Nisa tqal jew li qed ireddgħu

Il-vaċċini COVID-19 huma siguri jekk int tqila, qed tredda', jew qed tippjana li toħroġ tqila. Int tista' tirċievi l-vaċċin f'kwalunkwe stadju tat-tqala.

Tgħallem akar dwar it-tqala, it-treddigħ, u l-vaċċini COVID-19.

Persuni b'diżabilità

Persuni b'diżabilità jiffaċċjaw riskju akbar ta' mard serju mill-COVID-19 u għandhom jiġu vvaċċinati.

Jekk trid aktar għajnuna jew sapport, int tista' ċċempel lid-Disability Gateway Helpline (Linja Telefonika tal-Għajnuna tal-Pont tad-Diżabilità) fuq 1800 643 787. Jistgħu jibbukkjawk.

 Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar 131 450 u itlobhom iċemplu lid-Disability Gateway.

Persuni bi problemi eżistenti tas-saħħa

Persuni bi problemi eżistenti tas-saħħa jinsabu f'riskju akbar li jimirdu gravi mill-COVID-19 u għandhom jiġu vvaċċinati.

Kellem lill-fornitur regolari tiegħek tal-kura tas-saħħa dwar l-aqwa vaċċin għas-sitwazzjoni tiegħek.

Fejn tmur biex tkun ivvaċċinat

Int tista' tieħu l-vaċċin COVID-19 f':

 • Kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-Commonwealth
 • kliniċi parteċipanti tat-tobba tal-familja
 • Servizzi tas-Saħħa Komunitarja Kkontrallati mill-Aboriġeni
 • kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-istat u tat-territorju, u
 • spiżeriji parteċipanti.

It-tobba tal-familja ma jistgħux jiċċarġjawk għall-vaċċin.

Biex issib l-eqreb klinika tal-vaċċinazzjoni u biex tibbukkja l-vaċċinazzjoni tiegħek, uża il-Vaccine Clinic Finder (L-Għodda biex Issib Klinka tal-Vaċċin). Jekk int għandek bżonn tal-interpretu bit-telefown u fuq is-sit meta tmur għall-appuntament tiegħek tal-vaċċin, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar fuq 131 450.

Jekk m'għandekx kard tal-Medicare

Jekk m'għandekx kard tal-Medicare, int tista' tieħu l-vaċċinazzjoni tiegħek bla ħlas f':

 • Kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-Commonwealth
 • kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-istat jew tat-territorju
 • spiżeriji parteċipanti.

'Hey Eva' - Aċċess Faċli tal-Vaċċin

EVA, hu servizz sempliċi ta' telefonata lura biex jgħin persuni jibbukkjaw il-vaċċin COVID-19. EVA hi miftuħa mis-7am sal-10pm (AEST), 7 ijiem kull ġimgħa.

Meta tibgħat messaġġ lil EVA int ser tirċievi risposta u jitlob:

 • ismek
 • il-lingwa ppreferuta
 • id-data u l-ħin ippreferut
 • l-aħjar numru biex inċemplulek lura.

Operatur imħarreġ minn National Coronavirus Helpline ser iċempillek fil-ħin skedat biex jgħinek tibbukkjka l-vaċċinazzjoni tiegħek tal-COVID-19.

EVA joffri tagħrif u parir dwar il-vaċċini COVID-19 u jgħin billi:

 • jipprovdi tagħrif u parir dwar il-vaċċini COVID-19
 • jgħinek issib klinika fejn tista' tmur mingħajr appuntament (walk-in)
 • jgħinek issib appuntament tal-vaċċin li jgħodd għalik
 • jqabbdek ma' sapport bla ħlas tal-interpretar.

Għal għajnuna biex tibbukkja għal vaċċin COVID-19, ibgħat SMS 'Hey EVA' lis-servizzi ta' telefonata lura li jisimhom EVA fuq 0481 611 382. EVA hi miftuħa mis-7am sal-10pm (AEST), 7 ijiem kull ġimgħa.

Qabel il-vaċċin tiegħek COVID-19

Jekk għadek ma għamiltx dan, ibbukkja appuntament.

Sib klinika u bbukkja

Jekk għandek kard tal-Medicare, ara li d-dettalji tiegħek huma aġġornati:

Int tista' tiġi mistoqsi timla formola tal-kunsens qabel l-appuntament tiegħek, jekk int qed tieħu deċiżjoni tal-vaċċinazzjoni għan-nom ta' xi ħaddieħor.

Aqra il-formola tal-kunsens.

Aqra l-formola ta' tagħrif u kunsens għal tfal li għalqu minn 5 sa 11-il sena.

Wara l-vaċċin tiegħek COVID-19

Int ser tkun monitorjat għal tal-lanqas 15-il minuta wara l-vaċċinazzjoni tiegħek fil-każ ta' reazzjoni allerġika rari. Il-persuna li tagħtik il-vaċċin kienet imħarrġa biex tirrispondi għall-reazzjonijiet immedjati.

Is-soltu l-effetti sekondarji mill-vaċċini COVID-19 huma moderati u jgħaddu fi żmien minn 1 sa jumejn. Effetti sekondarji komuni jinkludu:

 • uġigħ fid-driegħ fejn daħlet il-labra
 • għejja
 • uġigħ ta' ras
 • uġigħ fil-muskoli
 • deni u tertir ta’ bard.

Bħal kwalunkwe mediċina jew vaċċin, jista' jkun hemm effetti sekondarji rari jew mhux magħrufa. Jekk taħseb li qed tesperjenza effetti sekondarji serji ikkuntattja lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa, jew in-National Coronavirus Helpline (Il-Linja Telefonika tal-Għajnuna Nazzjonali tal-Coronavirus).

1800 020 080

Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lin-National Coronavirus Helpline (Il-Linja Telefonika tal-Għajnuna Nazzjonali tal-Coronavirus) u agħżel għażla 8.

Prova tal-vaċċinazzjoni

Int tista' tikseb prova tal-vaċċinazzjoni tiegħek COVID-19 billi taċċessja l-Istejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjoni.

Int tista’ taċċessja l-Istejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjon:

Jekk m’għandekx kard tal-Medicare, jew m’għandekx aċċess għal MyGov account, int tista’ taċċessja l-Istejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjoni billi:

 • tistaqsi lill-provveditur tiegħek tal-vaċċinazzjoni biex jipprintjalek kopja
 • ċċempel lil-linja tat-tagħrif tal-Australian Immunisation Register fuq 1800 653 809 (8 am - 5 pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa AEST) u itlobhom jibgħatulek l-istejment tiegħek bil-posta. Jista' jieħu sa 14-il ġurnata biex jasal bil-posta.

Għal aktar tagħrif dwar kif tikseb prova tal-vaċċinazzjonijiet tiegħek tal-COVID-19, ara is-sit tal-web tas-Services Australia .

Fejn trid tmur għal informazzjoni li tista' tafda fiha

Hu importanti iżżomm ruħek infurmat dwar il-COVID-19 u l-programm tal-vaċċinazzjoni COVID-19 permezz ta' sorsi ta' min jorbot fuqhom u uffiċċjali.

Tweġibiet għall-mistoqsijiet komuni dwar il-vaċċini COVID-19 huma disponibbli fi 63 lingwa.

Ser ikun hemm Pakkett tat-tagħrif (information pack) li fih tagħrif fil-lingwa dwar il-vaċċini COVID-19.

Aqra tagħrif dwar COVID-19 fil-lingwa tiegħek.

Riżorsi

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.