Vaċċini COVID-19

Il-vaċċini jipproteġuna mill-virus li jikkawża l-COVID-19. Kull persuna li għalqet 5 snin u akbar tista’ tibbukkja l-vaċċinazzjoni tagħhom COVID-19 bla ħlas.

Dwar il-vaċċini COVID-19

Kulmin fl-Awstralja għalaq 5 snin u akbar, u xi tfal li għandhom minn 6 xhur sa 4 snin, huma eliġibbli għall-vaċċin COVID-19.

Sib klinika u bbukkja

Il-vaċċini COVID-19 huma bla ħlas għal kulħadd fl-Awstralja. Dan jinkludi nies mingħajr kard tal-Medicare, viżitaturi barranin, studenti internazzjonali, ħaddiema migranti u dawk li jfittxu ażil.

Meta tkun ivvaċinat/a, dan ser jgħin biex int, il-familja u l-komunità tiegħek tkunu protetti mill-COVID-19.

Il-Gvern Awstraljan ma għamilx il-vaċċinazzjoni ta' bilfors u int tista' tagħżel li ma tkunx ivvaċċinat kontra l-COVID-19

Xi ordnijiet tas-saħħa pubblika tal-istat jew tat-territorju jistgħu jinfurzaw il-vaċċinazzjoni f'ċerti ċirkustanzi. Perżempju, xi tipi ta' mpjiegi u xi attivitajiet komunitarji.

Il-vaċċini huma siguri

Il-vaċċinazzjonijiet COVID-19 huma siguri u jsalvaw il-ħajjiet. Fl-Awstralja, l-Therapeutic Goods Administration (Amministrazzjoni tal-Prodotti Terapewtiċi) (it-TGA) tkompli timmonitorja mill-qrib is-sigurtà u l-effetti sekondarji tal-vaċċin COVID-19.

Tgħallem aktar dwar kull vaċċin disponibbli fl-Awstralja:

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew tħassib wara l-vaċċinazzjoni tiegħek, ikkuntattja lill-klinika tal-vaċċinazzjoni jew lit-tabib tiegħek.

Min għandu jiġi vvaċċinat

Kulmin għalaq 5 snin u akbar għandu jiġi vvaċċinat kontra l-COVID-19.

Biex tikseb l-aqwa protezzjoni milli timrad serjament jew tmut mill-COVID-19, int għandek tieħu d-dożi kollha rrakkomandati għall-bżonnijet tal-età u tas-saħħa tiegħek.

Xi tfal li għalqu minn 6 xhur sa 4 snin huma eliġibbli għall-vaċċin COVID-19 jekk huma: 

 • severament immunokompromessati
 • għandhom diżabilità, jew 
 • għandhom kundizzjonijiet kumplessi u/jew multipliċi tas-saħħa li jżidu r-riskju tagħhom ta' COVID-19 sever.

Tfal li għandhom minn 6 xhur sa 4 snin għandhom jirċievu:

 • żewġ dożi primarji tal-vaċċin COVID-19
 • it-tielet doża primarja jekk huma severament immunokompromessati.

Tfal li għalqu minn 5 sa 17-il sena għandhom jieħdu:

 • żewġ dożi primarji tal-vaċċin COVID-19
 • it-tielet doża primarja jekk huma severament immunokompromessati.
 • doża booster jekk:
  • huma severament immunokompromessati
  • għandhom diżabilità
  • għandhom kundizzjoijiet kumplessi u/jew multipliċi tas-saħħa li jżidu r-riskju taggħhom ta' COVID-19 sever
  • kienu għaddew 6 xhur mill-aħħar doża jew infezzjoni kkonfirmata tal- COVID-19.

It-tabib tiegħek jista' jgħinek tiddeċiedi jekk it-tifel tiegħek għandux jirċievi l-booster.

Kulmin għalaq 18-il sena jew akbar għandu jieħu:

 • żewġ dożi primarji tal-vaċċin COVID-19
 • it-tielet doża primarja jekk huma severament immunokompromessati

Kulmin għalaq 18-il sena jew akbar jista' jara jiħux doża booster jekk kienu għaddew 6 xhur minn meta ħa l-aħħar doża jew kellu infezzjoni kkonfirmata COVID-19.

Ikseb aktar tagħrif dwar il-parir dwar il-vaċċin booster COVID-19.

Tfal

Id-dejta tas-sigurtà tal-vaċċin COVID-19 minn AusVaxSafety turi li tfal li għalqu minn 5 snin sa 15-il sena rrappurtaw inqas effetti sekondarji fil-ġranet wara l-vaċċinazzjoni tagħhom COVID-19 minn fi esperimenti kliniċi.

Ma hemm l-ebda xhieda li l-vaċċini COVID-19 jikkawżaw infertilità fil-futur fit-tfal.

Tgħallem dwar il-vaċċini COVID-19 għat-tfal u għaż-żgħażagħ.

Nisa tqal jew li qed ireddgħu

Il-vaċċin COVID-19 huma siguri jekk int tqila, qed tredda', jew qed tippjana li toħroġ tqila. Int tista' tirċievi l-vaċċin f'kwalunkwe stadju tat-tqala.

Tgħallem aktar dwar it-tqala, it-treddigħ u l-vaċċini COVID-19.

Persuni b'diżabilità

Persuni b'diżabilità jiffaċċjaw riskju ikbar ta' mard serju mill-COVID-19 u għandhom jiġu vvaċċinati.

Jekk trid aktar għajnuna jew sapport, tista' ċċempel lill-Linja Telefonika tal-Għajnuna tal-Pont tad-Diżabilità (Disability Gateway Helpline) fuq 1800 643 787. Jistgħu jibbukkjaw għan-nom tiegħek.

Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar 131 450 u itlobhom iċemplu lid-Disability Gateway.

Persuni bi problemi eżistenti tas-saħħa

Persuni bi problemi eżistenti tas-saħħa jinsabu f'riskju akbar ta' mard serju mill-COVID-19 u għandhom jiġu vvaċċinati.

Kellem lill-fornitur regolari tiegħek tal-kura tas-saħħa dwar l-aħjar vaċċin għas-sitwazzjoni tiegħek.

Fejn tmur biex tkun ivvaċċinat

Int tista’ tirċievi l-vaċċin COVID-19 fi:

 • Kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-Commonwealth
 • kliniċi parteċipanti tat-tobba tal-familja
 • Servizzi tas-Saħħa Komunitarja Kkontrallati mill-Aboriġeni
 • kliniċi tal-vaċċinazzjoni tal-istat u tat-territorju, u
 • spiżeriji parteċipanti.

It-tobba tal-familja ma jistgħux jiċċarġjawk għall-vaċċin.

Biex issib l-eqreb klinika tal-vaċċinazzjoni u biex tibbukkja l-vaċċinazzjoni tiegħek, uża il-Vaccine Clinic Finder (L-Għodda biex Issib Klinka tal-Vaċċin).

Jekk għandek bżonn servizz tal-interpretar bit-telefown jew fil-post fl-appuntament tiegħek tal-vaċċin, ċempel lis-Servizz tat-Traduzzjoni u l-Interpretar fuq 131 450.

EVA, magħruf ukoll bħala l-Aċċess Faċli tal-Vaċċin (Easy Vaccine Access), hu servizz biex jgħinek tibbukkja l-vaċċinazzjoni COVID-19 permezz tat-telefown fil-lingwa tiegħek. EVA hu miftuħ mis-7am sal-10pm (AEST), 7 ijiem kull ġimgħa. Ikseb aktar tagħrif dwar l-EVA.

Jekk m’għandekx kard tal-Medicare

Jekk m'għandekx kard tal-Medicare, int tista' xorta waħda ti

Qabel il-vaċċin tiegħek COVID-19

Jekk għadek ma għamiltx dan, ibbukkja appuntament.

Sib klinika u bbukkja

Jekk għandek kard tal-Medicare, ara li d-dettalji huma aġġornati:

Int tista' tiġi mistoqsi timla formola tal-kunsens qabel l-appuntament tiegħek, jew jekk int qed tieħu deċiżjoni tal-vaċċinazzjoni għan-nom ta' xi ħaddieħor.

Aqra il-formola tal-kunsens.

Aqra t-tagħrif u l-formola tal-kunsens għat-tfal li għandhom minn 5 sa11-il sena.

Wara l-vaċċin tiegħek COVID-19

Int ser tkun immonitorjat għal tal-lanqas 15-il minuta wara l-vaċċinazzjoni tiegħek fil-każ ta' reazzjoni allerġika rari. Il-persuna li tagħtik il-vaċċin kienet imħarrġa biex tirrispondi għall-reazzjonijiet immedjati.

Normalment l-effetti sekondarji mill-vaċċini COVID-19 huma ħfief u jgħaddu fi żmien minn 1 sa 2 ġranet. Effetti sekondarji komuni jinkludu:

 • uġigħ fid-driegħ fejn daħlet il-labra
 • għejja
 • uġigħ ta' ras
 • uġigħ fil-muskoli
 • deni u tertir ta’ bard.

Bħal kwalunkwe mediċina jew vaċċin, jista' jkun hemm effetti sekondarji rari jew mhux magħrufa. Jekk taħseb li qed tħoss effetti sekondarji serji ikkuntattja lill-professjonist tiegħek tal-kura tas-saħħa, jew lin-National Coronavirus Helpline (Il-Linja Telefonika Nazzjonali tal-Għajnuna tal-Coronavirus)

1800 020 080

Jekk għandek bżonn interpretu, ċempel lin-National Coronavirus Helpline (Il-Linja Telefonika Nazzjonali tal-Għajnuna tal-Coronavirus) u agħżel għażla 8.

Prova tal-vaċċinazzjoni

Int tista' tikseb prova tal-vaċċinazzjoni tiegħek COVID-19 billi taċċessja l-iStejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjoni.

Int tista' taċċessja l-iStejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjoni:

Jekk m’għandekx kard tal-Medicare, jew m’għandekx aċċess għal MyGov account, int tista’ taċċessja l-Istejtment tiegħek tal-Passat tal-Immunizzazzjoni billi:

 • tistaqsi lill-provveditur tiegħek tal-vaċċinazzjoni biex jipprintjalek kopja
 • ċempel lil-linja tat-tagħrif tar-Reġistru Awstraljan tal-Immunizzazzjoni fuq 1800 653 809 (mit-8 am sal- 5 pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa AEST) u staqsihom jibgħatulek l-istejtment tiegħek bil-posta. Jista' jieħu sa 14-il ġurnata biex jasal bil-posta.

Għal aktar tagħrif dwar kif tikseb prova tal-vaċċinazzjonijiet tiegħek tal-COVID-19, ara s-sit tal-web ta' Services Australia.

Fejn trid tmur għal informazzjoni li tista' tafda fiha

Hu importanti li tibqa' infurmat dwar il-COVID-19 u l-programm tal-vaċċinazzjoni COVID-19 permezz ta' sorsi li tista' tafda fihom u uffiċjali.

Tweġibiet għall-mistoqsijiet komuni dwar il-vaċċini COVID-19 huma disponibbli fi 63 lingwa.

Ser ikun hemm Pakkett tat-tagħrif li fih riżorsi fil-lingwa dwar il-vaċċini COVID-19. 

Aqra tagħrif dwar il-COVID-19 fil-lingwa tiegħek.

Riżorsi

Ara aktar tagħrif tradott dwar il-vaċċin COVID-19.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.