เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปสามารถจองการฉีดวัคซีนของตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ค้าหาคลินิกและจอง

วัคซีน COVID-19 ให้ฟรีสำหรับทุกคนในออสเตรเลีย นี่รวมถึงคนไม่มีบัตร Medicare ผู้มาเยือนจากต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้ขอลี้ภัย การได้รับการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันคุณ ครอบครัวของคุณและชุมชนของคุณจากโรค COVID-19

Australian Government ไม่บังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีน และคุณสามารถเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้

คำสั่งด้านสาธารณสุขของบางรัฐและมณฑลอาจบังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีนในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจ้างงานบางชนิดและสำหรับกิจกรรมชุมชนบางอย่าง

วัคซีนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

การฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นสิ่งที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตคน ในออสเตรเลีย Therapeutic Goods Administration (TGA) ยังคงเฝ้าสังเกตความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีน COVID-19 อย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนที่มีให้ใช้ในออสเตรเลีย

วัคซีน COVID-19 สอนร่างกายของคุณให้กำจัดไวรัสตัวนี้ออกไป หากคุณมีการสัมผัสกับมัน

หากคุณมีคำถามหรือกังวลใดๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของคุณ โปรดติดต่อคลินิกการฉีดวัคซีนหรือแพทย์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนของคุณ

ใครควรฉีดวัคซีน

ทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

การได้รับวัคซีน COVID-19 จะป้องกันคุณจากการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตจาก COVID-19

นอกจากนี้ การได้รับฉีดวัคซีนยังช่วยป้องกันคนรอบข้างคุณด้วยการแพร่เชิ้อไวรัสตัวนี้อย่างช้า ๆ

เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาว่าการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณทันสมัย คุณต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ได้รับการแนะนำสำหรับความจำเป็นทางด้านอายุและสุขภาพของคุณแล้วทั้งหมด

เด็กอายุ 5 ถึง 15 ปี ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และเข็ม 2
 • วัคซีนชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

ทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ควรได้รับ:

 • วัคซีน COVID-19 ชุดหลักเข็ม 1 และเข็ม 2
 • วัคซีนชุดหลักเข็ม 3 หากพวกเขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง
 • วัคซีน COVID-19 เข็มบูสเตอร์

คุณควรฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มฤดูหนาวด้วย หากคุณฉีดเข็มบูสเตอร์มาเมื่อ 4 เดือนที่แล้วและคุณ:

 • 65 ปีหรือแก่กว่านี้
 • เป็นผู้พำนักในสถานดูแลผู้สูงวัยหรือคนพิการ
 • 16 ปีหรือแก่กว่านี้และมีภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
 • คนพื้นเมืองอะบอริจินหรือชาวเกาะช่องแคบทอเรสและอายุ 50 ปีขึ้นไป

หากคุณทดสอบ COVID-19 แล้วมีผลเป็นบวก ขอแนะนำให้คุณรอ 3 เดือนก่อนรับวัคซีน COVID-19 เข็มต่อไปของคุณ

ผู้ที่เป็น COVID-19 หลังการฉีดเข็มบูสเตอร์ของตน ควรรออย่างน้อย 3 เดือนก่อนการฉีดเข็มฤดูหนาว

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องทันสมัยกับวัคซีน COVID-19 ของคุณ คนต่างกันอาจจำเป็นต้องได้รับวันซีน COVID-19 ในเวลาแตกต่างกัน ปรึกษาผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณว่าคุณและครอบครัวของคุณจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อที่จะคงทันสมัยอยู่

เด็ก

วัคซีน COVID-19 ปลอดภัยสำหรับเด็ก

การฉีดวัคซีนให้เด็กสามารถช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาจากการกระจายเชื้อไวรัสตัวนี้ไปสู่น้องๆ ปู่ย่าตายายและชุมชนในวงกว้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น

สตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

วัคซีน COVID-19 ปลอดภัยหากคุณมีครรภ์ กำลังให้นมบุตรหรือกำลังวางแผนจะตั้งครรภ์ คุณสามารถรับวัคซีนเมื่อตั้งครรภ์ระยะใดก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การมีครรภ์ การให้นมบุตรและวัคซีน COVID-19

คนที่มีความพิการ

คนที่มีความพิการต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจาก COVID-19 และควรฉีดวัคซีน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม คุณสามารถโทรถึง Disability Gateway Helpline ที่หมายเลข 1800 643 787 พวกเขาสามารถจองให้คุณได้

หากคุณต้องการล่าม โทรถึง Translating and Interpreting Service ที่หมายเลข 131 450 และขอให้พวกเขาโทรถึง Disability Gateway

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้ว

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วเผชิญความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงสูงกว่าจาก COVID-19 และควรฉีดวัคซีน

ปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพปกติของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

จะไปฉีดวัคซีนได้ที่ไหน

คุณสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ที่:

 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์
 • คลินิกแพทย์ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
 • Aboriginal Controlled Community Health Services
 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐและมณฑล และ
 • ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

แพทย์จีพีไม่สามารถเรียกค่าวัคซีนจากคุณได้

เพื่อที่จะหาคลินิกวัคซีนใกล้บ้านคุณที่สุดและจองการฉีดวัคซีนโดยการใช้ Vaccine Clinic Finder หากคุณต้องการล่ามทางโทรศัพท์หรือล่ามไปยังที่นัดฉีดวัคซีนกับคุณ กรุณาโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 131 450

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ (Medicare)

หากคุณไม่มีบัตร Medicare คุณสามารถรับการฉีดวัคซีนฟรีได้ที่:

 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์
 • คลินิกการฉีดวัคซีนของรัฐหรือมณฑล
 • ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ

‘เฮ้ อีวา’ – การเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย

EVA คือบริการเรียกกลับแบบง่ายที่ช่วยผู้คนจองวัคซีน COVID-19 EVA ทำงาน 7 น. ถึง 10 น. (AEST) สัปดาห์ละ 7 วัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจองวัคซีน COVID-19 ส่งข้อความ‘เฮ้ อีว่า’ ไปที่หมายเลข 0481 611 382

เมื่อคุณส่งข้อความถึง EVA คุณจะได้รับคำตอบที่ขอสิ่งต่อไปนี้ของคุณ:

 • ชื่อ
 • ภาษา
 • วันที่และเวลาที่คุณต้องการ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคุณได้ง่ายที่สุด

พนักงานรับโทรศัพท์ที่ได้รับการฝึกมาแล้วของ National Coronavirus Helpline จะโทรมาหาคุณตามเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยจองการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

EVA เสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 และช่วยเกี่ยวกับ:

 • การจัดหาข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ให้
 • การช่วยคุณหาคลินิกแบบเดินเข้าไปฉีดโดยไม่ต้องมีนัด
 • การช่วยคุณหาการนัดฉีดวัคซีนที่เหมาะสม
 • การเชื่อมต่อคุณกับการสนับสนุนด้านล่ามฟรี

ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้จอง โปรดจองนัด

ค้นหาคลินิกและจอง

หากคุณมีบัตร Medicare โปรดตรวจเช็ครายละเอียดของคุณว่าเป็นปัจจุบัน:

คุณอาจถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มยินยอมก่อนการนัด หรือหากคุณกำลังตัดสินใจสำหรับการฉีดวัคซีนให้คนอื่น

อ่านแบบฟอร์มยินยอม

อ่านข้อมูลและแบบฟอร์มยินยอม สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

หลังการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณ

คุณจะถูกเฝ้าสังเกตอย่างน้อย 15 นาทีหลังการฉีดวัคซีนของคุณในกรณีที่อาจมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่พบยากเกิดขึ้น ผู้ที่ให้วัคซีนแก่คุณได้รับการฝึกอบรมในการตอบสนองต่อปฏิกิริยาฉับพลันมาแล้ว

โดยปกติผลข้างเคียงจากวัคซีน COVID-19 ไม่รุนแรงและหายไปภายใน 1 ถึง 2 วัน ผลข้างเคียงที่พบเห็นได้ทั่วไปรวมถึง:

 • เจ็บแขนตรงที่เข็มจิ้มลงไป
 • ความเหน็ดเหนื่อย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • เป็นไข้และหนาวสั่น

เช่นเดียวกับยาหรือวัคซีนใด ๆ อาจมีผลข้างเคียงที่พบได้ยากหรือไม่เป็นที่รู้จัก หากคุณคิดว่าคุณกำลังมีผลข้างเคียงรุนแรง โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือ National Coronavirus Helpline

1800 020 080

หากคุณต้องการล่าม โทรถึง National Coronavirus Helpline และเลือก ตัวเลือก 8

หลักฐานกาารฉีดวัคซีน

คุณสามารถรับหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคุณได้โดยการเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณได้:

หากคุณไม่มีบัตร Medicare หรือไม่มีบัญชี myGov คุณสามารถเข้าถึง Immunisation History Statement ของคุณได้โดยการ:

 • ขอให้ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณพิมพ์บันทึกนั้นให้คุณ หรือ
 • โทรถึงสายการสอบถาม Australian Immunisation Register ที่หมายเลข 1800 653 809 (8 โมงเช้า – 5 โมงเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลา AEST)และขอให้พวกเขาส่งใบแจ้งการฉีดวัคซีนของคุณมาให้คุณทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 14 วันที่เอกสารจะมาถึงทางไปรษณีย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดูได้ที่ Services Australia website

จะไปหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไหน

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ

คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 มีใน 63 ภาษา

อ่านข้อมูลเกียวกับ COVID-19ในภาษาของคุณ

แหล่งที่มา

Language: 
Thai - ภาษาไทย
Last updated: 
13 May 2022