Testovanie na COVID-19

Včasné testovanie znamená, že ak máte COVID-19, môžete zabrániť šíreniu vírusu na druhých.

Kedy sa dať otestovať

Mali by ste sa otestovať, ak pociťujete akékoľvek príznaky vírusu COVID-19.

Druhy testov na COVID-19

Existujú 2 druhy testov, ktoré dokážu odhaliť, či máte vírus COVID-19: 

  1. rýchly antigénový test (RAT)
  2. test na polymerickú reťazovú reakciu (PCR alebo RT-PCR)

Poučte sa viac o tom, ako prebieha testovanie na COVID-19.

Kde sa dať otestovať

RAT test si môžete vykonať doma. Tieto testy sú dostupné v lekárňach, predajniach, vrátane veľkých obchodných stredísk, a na benzínových pumpách.

Prečítajte si návod na:

Na absolvovanie PCR testu budete musieť dostať odporúčanie od svojho praktického lekára alebo navštíviť testovaciu kliniku na COVID-19, ak sa nachádza vo vašom štáte alebo teritóriu.

Navštívte vaše miestne zdravotnícke orgány, kde získate zoznam testovacích kliník vo vašej oblasti.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.