ራስዎን እና ሌሎችንም ከ COVID-19 ቫይረስ መከላከል

ኧርስዎም ሆኑ በአካባቢዎ ያሉ ሰዎች ከአደጋ ለመጠበቅ ሊወስዷቸው የሚችሉት እርምጃዎች አሉ።

ክትባት ማግኘት

ከCOVID-19 በሚከሰት ከባድ በሽታን ለመከላከል የCOVID-19 ክትባቶች ተጨማሪ ሀይልን ይሰጥዎታል። ማን ክትባት ለመውሰድ እንደሚገባው ምክሮች የሚያቀርብ የአውስትራሊያ ቴክኒክ አማካሪ ቡድን (ATAGI) ምክርን እንከተላለን።

በእርስዎ ክትባት መውሰድ ጋር ወቅታዊ ሆኖ መቆየት የተሻለ ጥበቃን ይሰጥዎታል።

ክትባት ለመውሰድ ቀጠሮ መያዝ

በሚያስፈልግበት ጊዜ የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭምብል ማጥለቅ

የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ እርስዎም ሆኑ በዙሪያዎ ያሉትን ሰዎች ከአደጋ ለመጠበቅ ይረዳል።

የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ቫይረሶች በአየር ውስጥ እንዳይሰራጩ ያግዳል። ይህም ማለት ቫይረሱን የመያዝ ወይም የማሰራጨት አጋጣሚዎት አነስተኛ ነው ማለት ነው።

የአስተዳደር ክልሎች እና ተሪቶርይ መንግስታት ጭምብል ማድረግ ያለብዎ መቼ እንደሆነ የተለያዩ ደንቦች አሏቸው። የቅርብ ጊዜ ምክር ለማግኘት የአካባቢዎን ጤና ጥበቃ መምሪያ ድረ-ገጽ ይመልከቱ።

መቼ የፊትና አፍ መሸፈኛ ጭምብል ማጥለቅ ጥሩ ሀሳብ እንደሆነ፡

 • የህዝብ ትራንስፖርትን፣ ክሊኒኮችንና ሆስፒታሎችን ጨምሮ በቤት ውስጥ በሚገኙ የህዝባዊ ቦታዎች
 • ከሌሎች በአካል መራቅ ሳይችሉ
 • አዎንታዊ ምርመራ አድርገው ወይም COVID-19 ያለብዎ ከመሰለ፤ እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ጋር ከሆኑ ነው።

የፊት ጭምብልን በአግባቡ ለመጠቀም ማድረግ ያለብዎት፡

 • እጆችዎን ከመልበስዎ ወይም ከማውለቅዎ በፊት መታጠብ ወይም ማጽዳት
 • አፍንጫዎንና አፍዎን የሚሸፍን ከመሆኑም በላይ ከአገጭዎ በታች የተንቆጠቆጠ መሆኑን ያረጋግጡ
 • ጭምብልዎን በሚያጠልቁበት ወይም በሚያስወግዱበት ጊዜ ፊት ለፊት ያለውን ጭምብል ከመንካት መቆጠብ
 • በቦታው አስቀምጥ – በአንገትዎ ወይም በአፍንጫዎ ስር አታንጠልጥለው
 • በእያንዳንዱ ጊዜ አዲስ ነጠላ የአጠቃቀም ጭምብል ይጠቀሙ
 • እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ጭምብሎችን ከተጠቀሙ በኋላ ማጠብና ደረቅ በሆነ ቦታ ማስቀመጥ።
0:37

Masks help stop the spread of viruses and reduce our risk of getting sick. 

There are many good reasons for wearing them. 

We wear masks to protect ourselves or to help protect more vulnerable people.

We may be required to wear a mask when using public transport, or catching a plane, or when visiting a medical or high risk facility.

If you see someone wearing a mask respect their choice. And keep a mask handy, so you can use it when needed. 

አካላዊ ርቀትን መጠበቅ

በርስዎና በሌሎች ሰዎች መካከል ተጨማሪ ቦታ ሲኖር ቫይረሱ ሊዛመት አስቸጋሪ ሊሆንበት ይችላል።

አካላዊ ርቀት ማለት፡

 • በተቻለ መጠን 1.5 ሜትር ከሌሎች መራቅ
 • እንደ እጅ መጨባበጥ፣ መተቃቀፍና መሳሳም ያሉ አካላዊ ሰላምታዎችን ማስወገድ
 • በህዝብ መጓጓዣዎች ላይ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ
 • ከብዙ ሰዎችና ከብዙ ስብሰባዎች መራቅ
 • በጥሩ ንጽሕና አጠባበቅን ማካሄድ
 • የጉንፋን ወይም የኢንፍሉዌንዛ ምልክቶች ካሉብዎ ምርመራ ማድረግና እቤት መቆየት።

ለከፍተኛ አደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎችን ማስወገድ

በተለይ ደግሞ አፋጣኝ የህክምና እርዳታ ካልፈለጉ በስተቀር ለከፍተኛ አደጋ በሚያጋልጡ ሁኔታዎች ውስጥ ከመግባት መቆጠብ ይኖርብዎታል፦

 • በCOVID-19 ከተጋለጡ

 • COVID-19 ወይም የኢንፍሉዌንዛ ምልክቶች ከተሰማዎት

 • ለ COVID-19 ቫይረስ አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ።

ከፍተኛ አደጋ ላይ የሚጥሉ ቦታዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

 • የመኖሪያ አረጋውያን እና የአካል ጉዳተኞች እንክብካቤ አገልግሎትን
 • የቤት ውስጥ እንክብካቤ እና የአካል ጉዳት እንክብካቤን
 • ሆስፒታሎችና ሌሎች የጤና አጠባበቅ ቦታዎችን ይሆናል።

ለከፍተኛ አደጋ በሚያጋልጡ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ብዙ ሰዎች በCOVID-19 ምክንያት ለከባድ ህመም ተጋልጠዋል። እነዚህን ሁኔታዎች በምትጎበኙበት ጊዜ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው።

ከፍተኛ አደጋ በሚያስከትሉ ሁኔታዎች ብቻ መግባት ያለብዎት መቼ እንደሆነ፡

 • በምርመራ ውጤት አዎንታዊ ቫይረስ ከተገኘብዎት በኋላ ቢያንስ 7 ቀናት ካለፈ
 • የ COVID-19 በሽታ ምልክቶች ከለለ።

ከፍተኛ አደጋ ባለበት ላይ በሚገቡበት ጊዜ እርስዎ እና ሌሎች ከCOVID-19 ደህንነቱ የተጠበቀ ልምዶችን መጠበቅ በሚቻለው የሚካተት፡

 • ጭምብል ማድረግ

 • ከክትባት መውሰድ ጋር ወቅታዊ መሆን

 • የግል ንጽሕናን መጠበቅ ይሆናል።

ጥሩ ጽዳት ሃይጅን ማካሄድ

በንጽሕና አጠባበቅ ረገድ ራስዎንም ሆነ በአካባቢዎ ያሉ ሌሎች ሰዎችን ክCOVID-19 በሽታ ከሚፈጥር ቫይረስ መከላከል ይችላሉ።

ሊወስዱ የሚችሉትን እርምጃዎች ለሚከተሉት ያካትታል፦

 • እጅዎን በተደጋጋሚ ለ20 ሰከንዶች በሳሙና እና በውሃ መታጠብ
 • ሳሙና እና ውሃ መጠቀም ባልቻልሉበት ጊዜ አልኮል ላይ የተመሰረተ የእጅ ማጽጃ መሣሪያ መጠቀም
 • ዓይንዎን ፣ አፍንጫዎንና አፍዎን ከመዳሰስ መነካካት መቆጠብ
 • የቤት ውስጥ ቦታዎች በደንብ የአየር ዝውውር እንዲያገኙ ማረጋገጥ
 • ብዙውን ጊዜ የምትጠቀምባቸውን ነገሮች ማጽዳትና በጸረ-ብክለት ማጽዳት እንደ አግዳሚ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎችና የበር ማቆያዎች
 • ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙባቸው እቃዎችን ማጽዳት እና በጸረ ብክለት እንደ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፤ ቁልፎች፤ የኪስ ቦርሳ እና የስራ ቦታ መግቢያዎችን ማጽዳት።
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.