Dlhý COVID

Väčšina ľudí s COVID-19 sa úplne zotaví počas niekoľkých týždňov od prvých príznakov. Avšak u niektorých ľudí sa môžu prejaviť dlhodobé účinky infekcie. Oboznámte sa o tom, čo je dlhý COVID a kde môžete získať pomoc pri pretrvávajúcich účinkoch.

Čo je dlhý COVID

Názov "dlhý COVID" sa bežne používa na opis oboch nasledujúcich situácií:

 • pretrvávajúci symptomatický COVID-19 - príznaky vírusu COVID-19 trvajú dlhšie ako 4 týždne
 • stav/syndróm po COVID-19 - príznaky vírusu COVID-19 po 12 týždňoch, ktoré sa nedajú vysvetliť alternatívnou diagnózou.

Dlhý COVID sa môže prejaviť rozdielne u rôznych ľudí a jeho príznaky môžu byť mierne až vážne.

Príznaky dlhého COVID-u

Najbežnejšie príznaky hlásené na dlhý COVID sú:

 • únava (vysilenie)
 • dýchavičnosť
 • problémy s pamäťou a koncentráciou ("zahmlený mozog").

Medzi ďalšie príznaky patrí:

 • búšenie srdca, bolesť alebo snapätie v hrudníku
 • kašeľ
 • zmeny v chuti alebo čuchu
 • bolesť kĺbov a svalov
 • mravčenie
 • problémý so spánkom (nespavosť)
 • zmeny v náladách (zvýšené obavy, úzkosť alebo depresie)
 • závraty
 • bolenie hlavy
 • zvýšená teplota
 • kožné vyrážky, vypadávanie vlasov
 • napínanie, hnačka, bolesti žalúdka, nechutenstvo.

U detí patrí medzi príznaky:

 • náladovosť
 • únava
 • problémy so spánkom.

Rizikové faktory pre dlhý COVID

Dlhý COVID sa pravdepodobnejšie vyskytne u ľudí, ktorí:

 • sú nezaočkovaní
 • prekonali vážne ochorenie na COVID-19 vrátane tých, ktorí boli hospitalizovaní alebo potrebovali intenzívnu starostlivosť
 • mali iný prítomný stav alebo chorobu pred vírusom COVID-19, ako napríklad vysoký krvný tlak, chronickú pľúcnu chorobu, cukrovku a obezitu.

Liečba na dlhý COVID

Ak máte obavy vzhľadom na svoje pretrvávajúce príznaky po prekonaní vírusu COVID-19, mali by ste skontaktovať svojho lekára a požiadať o lekárske vyšetrenie.

Na dlhý COVID nie je žiaden test. Váš lekár sa vás spýta na vaše príznaky a ich vplyv na váš život. Môže vám navrhnúť niektoré testy na identifikáciu možných dôvodov vašich príznakov a na vylúčenie iných stavov.

Nejestvuje jediná liečba alebo liek na to, aby sa mohol dlhý COVID liečiť. Váš lekár si s vami pohovorí o opatere a pomoci, ktorú môžete potrebovať. Môžu vám poskytnúť radu o:

 • tom, ako sledovať a zvládnuť vaše príznaky v domácom prostredí, ako napríklad používaním denníka na zaznamenanie príznakov
 • príznakoch, ktoré môžu vyžadovať lekársku starostlivosť (ako napríklad nové alebo zhoršujúce sa príznaky) a kde vyhľadať pomoc pri pociťovaní týchto príznakov
 • tom, čo očakávať počas týždňov a mesiacov po ochorení na COVID-19
 • pomoci pre zlepšenie životného štýlu, ako je napríklad výživa, fyzická činnosť a poradenské služby.

V prípade, že príznaky majú veľký vplyv na váš život, môžete dostať odporúčanie na špecializovanú alebo rehabilitačnú službu, kde vám môžu pomôcť pri zládnutí vašich príznakov a pri zotavovaní.

Zotavenie sa z dlhého COVID-u

Čas zotavovania sa odlišuje pre každú osobu a vaše príznaky sa môžu časom meniť. Väčšina ľudí sa zotaví v čase medzi 3 až 4 mesiacmi. Avšak u niektorých ľudí môžu príznaky trvať aj dlhšie.

Ochrana pred dlhým DOVID-om

Najlepší spôsob, ako nedostať dlhý COVID, je ochrana pred infekciou.

Tým, že budete mať plné zaočkovanie proti COVID-19, môžete predísť infekcii na COVID-19 a chrániť sa pre vážnym ochorením. Zaočkovaní ľudia menej častejšie hlásia dlhý COVID-19 v porovnaní s nezaočkovanými ľuďmi.

Odozva vlády

Na odporúčanie ministra pre zdravotníctvo a opateru seniorov, Hon Mark Butlera MP, dňa 1. septembra 2022, bude Stála komisia Snemovne reprezentantov pre zdravie, starostlivosť o seniorov a šport skúmať a podávať správu o dlhom COVID-e a opakovaných infekciách COVID-19.

Prečítajte si predbežnú správu.

Ďalšie informácie

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.