O koronavíruse (COVID-19)

Oboznámte sa o chorobe COVID-19 a o tom, kde si môžete vyhľadať najčerstvejšie údaje o počte prípadov.

COVID-19 je choroba spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2.

Varianty vírusu COVID-19 sa naďalej objavujú. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má na zodpovednosť sledovanie variantov, ktoré znepokojujú a vzbudzujú pozornosť.

Poučte sa viac o znepokojujúcich variantoch v Austrálii.

Súčasný stav

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila dňa 11. marca 2020 nový koronavírus (COVID-19) za svetovú pandémiu.

Vyhlásenie pandémie COVID-19 stále platí.

Poučte sa viac o pandémii a ako ju zvládame.

Príznaky

COVID-19 je choroba spôsobená koronavírusom, vírusom SARS-CoV-2.

Príznaky COVID-19 môžu byť mierne až vážne.

Niektorí ľudia sa ľahko zotavia, zatiaľ čo iní môžu byť veľmi chorí. Ak máte pozitívny výsledok na COVID-19, môžete pociťovať:

  • horúčku
  • kašľanie
  • bolenie hrdla
  • dýchavičnosť.

Pre viac informácií si pozrite náš súpis o tom, ako identifikovať príznaky COVID-19.

Niektorí ľudia nepociťujú žiadne príznaky (sú asymptomatickí), ale vírus môžu stále ďalej šíriť.

Dlhotrvajúce následky

Väčšina ľudí, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, sa kompletne zotavia, ale u niektorých ľudí sa vyvinie dlhý COVID.

Príznaky dlhého COVID-u sa líšia od vírusu COVID-19. Môžete pociťovať:

  • extrémnu únavu (vysilenie)
  • dýchavičnosť, búšenie srdca, bolesť alebo napätie v hrudi 
  • problémy s pamäťou a koncentráciou
  • zmeny v chuti a čuchu
  • bolesť kĺbov a svalov.

Tieto príznaky môžu niekedy trvať týždne alebo aj mesiace.

Poučte sa viac o dlhom COVID-e.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.