COVID-19 vaccination – Ինչո՞ւ պետք է ստանամ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի խթանիչ դեղաչափ (Top questions: Why should I get a COVID-19 vaccine booster dose?)

Downloads

COVID-19 vaccination – Ինչո՞ւ պետք է ստանամ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի խթանիչ դեղաչափ (Top questions: Why should I get a COVID-19 vaccine booster dose?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
1 July 2021
Last updated: 
16 March 2022
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Armenian - Հայերեն