Cover thumbnail image

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Kailangan ko bang magsuot ng mask? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 July 2020
Last updated: 
1 April 2022
Publication type: 
Infographic
Intended audience: 
General public
Language: 
Tagalog - Tagalog
Description: 

Kung wala kang sakit, hindi mo kailangang magsuot ng mask kung mababa ang pagkahawahan sa komunidad ng COVID-19. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na mahirap magpanatili ng pisikal na distansya katulad ng sa pampublikong sasakyan, maaaring piliin mo na magsuot ng mask.