Coronavirus (COVID-19) – Kailangan ko bang magsuot ng mask? (Do I need to wear a mask?)

This infographic explains, in Tagalog, when you need to wear a mask and how to use a mask properly.

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Kailangan ko bang magsuot ng mask? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Infographic
Audience:
General public
Language:
Tagalog
Description:

Kung wala kang sakit, hindi mo kailangang magsuot ng mask kung mababa ang pagkahawahan sa komunidad ng COVID-19. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na mahirap magpanatili ng pisikal na distansya katulad ng sa pampublikong sasakyan, maaaring piliin mo na magsuot ng mask.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.