Coronavirus (COVID-19) – Radio – Đeo khẩu trang (Wearing a mask)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Với tốc độ COVID-19 lây lan đang tăng lên ở một số phần của nước Úc, việc đeo khẩu trang có thể giúp ngăn chặn vi-rút này lây lan.

Hãy cẩn thận trong việc đeo và tháo bỏ khẩu trang của quý vị. Rửa tay trước và sau khi đeo khẩu trang.

Hãy chắc chắn là khẩu trang che cả mũi và miệng của quý vị, vừa khít dưới cằm, trên sống mũi và ở phần bên của mặt của quý vị. 

Đừng chạm vào phần ngoài của khẩu trang của quý vị hay để nó treo quanh cổ của quý vị.      

Hãy truy cập health.gov.au để tìm hiểu thêm.

Date published: 
21 September 2020
Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad explains, in Vietnamese, how to wear a mask properly to help stop the spread of the virus.