Coronavirus (COVID-19) – Radio – Hôm nay quý vị đang cảm thấy thế nào? (How are you feeling today?)

This radio ad, in Vietnamese, encourages listeners to look after their mental and physical health. It's ok to ask for help if you are not feeling yourself.

Downloads

Việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của chúng ta cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe thể chất vậy. Nhờ giúp đỡ là chuyện bình thường nếu quý vị đang cảm thấy không ổn.

Có một số việc quý vị có thể làm để cảm thấy tốt hơn, như duy trì các mối quan hệ, luôn vận động, trò chuyện với gia đình, bạn bè và những người hàng xóm và tạo ra một nề nếp hàng ngày mới.  

Hôm nay quý vị đang cảm thấy thế nào?

Muốn biết thông tin, lời khuyên và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, hãy truy cập headtohealth.gov.au

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Resource published:
Date published:
Duration:
0:45
Audience:
General public
Description:

This radio ad, in Vietnamese, encourages listeners to look after their mental and physical health. It's ok to ask for help if you are not feeling yourself.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.