तपाईंको Medicare कार्ड नहुँदा COVID-19 खोप

तपाईंको Medicare कार्ड नभएता पनि, अस्ट्रेलियामा COVID-19 खोप सबैका लागि निःशुल्क छ। खोप लगाउने समय कसरी लिने भन्ने बारेमा थप जान्नुहोस्।

खोपहरू सबैका लागि निःशुल्क छन्

तपाईंको Medicare वा प्रबेशाज्ञा स्थितिले कुनै फरक पार्दैन - तपाईंले अझै पनि नि: शुल्क COVID-19 खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। COVID-19 बाट समुदायलाई जोगाउन हामी सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्छौं।

ATAGI ले सिफारिस गरेको डोज र खोपले प्रत्येक उमेर र जनसंख्या समूहका लागि कुन खोप र डोज सिफारिस गरिन्छ भनी उल्लेख गर्दछ। 

तपाइँले Medicare कार्ड बिना कहाँ खोप लगाउन सक्नुहुन्छ 

धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो निःशुल्क खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको लागि उत्तम स्थान फेला पार्न स्वास्थ्य Service Finder प्रयोग गर्नुहोस्।

एउटा क्लिनिक फेला पार्नुहोस्र र समय लिनुहोस 

यदि तपाईं Medicare को लागि योग्य हुनुहुन्न भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि तपाईंलाई COVID-19 खोपहरू लगाइदिन सक्छन्, तर यो सेवा (मेडिकेयर वा अन्यथा) को लागि तपाईंसँग कुनै रकम लिन सक्दैनन्। तपाईंको जीपीले तपाईंलाई राज्य द्वारा संचालित वा क्षेत्रमा-संचालित खोप क्लिनिक, वा औषधि पसलमा खोप लगाउन आग्रह गर्न सक्छन्। 

हेल्पलाइन

Translating and Interpreting Service (TIS) National

TIS National is an interpreting service for people who do not speak English and for agencies and businesses that need to communicate with their non-English speaking clients.
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.