ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂດສເສີມ COVID-19

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂດສເສີມ ສຳລັບຢາວັກຊີນ COVID-19, ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ຖືກແນະນຳໃຫ້ສັກ, ເວລາໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງສັກຢາແລະຈະໄປສັກໄດ້ຢ່າງໃດ.

ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການປົກ​ປ້ອງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼື​ເສັຍ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ COVID-19, ທ່ານ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາຄົບ​ທຸກໆ​ໂດ​ສ​ຕາມ​ທີ່​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ສະ​ເພາະ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​. ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາການ​ປົກ​ປ້ອງ​ນີ້.

​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ແມ່ນ​ຟ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ.

ນອກນີ້ ກໍມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາໂດສເສີມຊະນິດຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ ເປັ​ນ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ເອງ.

ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ

​ຜູ້​ໃຫຍ່​ທຸກ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ຖ້າ​ວ່າ​ຮອດ 6 ເດືອນ ຫຼື ດົນ​ກວ່ານັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ COVID-19 ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ຫຼື ໄດ້​ຖືກຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ​ໄດ້​ຕິດ​ເຊື້ອ (ອັນ​ໃດ​ທີ່​​ແມ່ນ​ເຫດ​ການນຳຫຼັງ), ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​​ປົກປ້ອງ​ຕື່ມ ຈາກ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈາກ COVID.

ອັນ​ນີ້​ ແມ່ນ​ຖືກແນະ​ນຳ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ, ລວມ​ມີ:

  • ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 65 ປີ ແລະ ອາ​ຍຸ​ສູງກວ່ານັ້ນ
  • ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 18 ປີ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ທີ່​ເປັນຫຼາຍ​ພະ​ຍາດ​ພ້ອມ​ກັນ, ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ.

ເດັກ​ນ້ອຍ​ແລະ​​ຄົນ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 5 ຫາ 17 ປີ ເຊິ່ງບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ກໍ​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ເສີມ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ຖ້າ​​ຮອດ 6 ເດືອນຫຼັງ​ຈາກ​ສັກ​ຢາໂດ​ສ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼື ໄດ້​ຕິດ​ເຊື້ອ COVID-19, ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສະ​ເພາະ​ບຸກ​ຄົນ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຖືກ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ສັກ​ແກ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ແລະ​ຄົນ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 18 ປີ ຫຼື ຕ່ຳ​ກວ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່​ມີ​ປັດ​ໄຈ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃດໆ​ຕໍ່​ COVID-19 ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ໃນ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລັຍ​ແລະສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງດີ​ຕໍ່​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈາກ COVID-19, ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ແບບ Omicron ສະ​ເພາະ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້​ທັງ​ສອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ​ເໝາ​ະ​ສົມ​ກວ່າ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ເປັນ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ.

ວັນ​ທີ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ COVID-19 ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ແບບ​ດີ​ຈີ​ຕ້ອນ ຂອງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ COVID-19 ຂອງ​ທ່ານ.

ຊອກ​ຫາ​ຄ​ລີ​ນິກ ແລະ ຈອງມື້​ສັກ​ຢາ

ຈະ​ຈອງມື້​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ໄດ້​ຢ່າ​ງ​ໃດ?

ເພື່ອ​ຈອງມື້​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມຫຼື​ໂດ​ສ​ເສີມ​ລະ​ດູ​ໜາວ, ໃຫ້​ໃຊ້ ຕົວ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄ​ລີ​ນິກ COVID-19 ຫຼື ໃຊ້ ‘Hey Eva’ - ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ແບບ​ງ່າຍໆ.

EVA, ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ກັບ​ຄືນ​ແບບ​ງ່າຍໆ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ໃນ​ການ​ຈອງ​ມື້​ສັກ​ຢາວັກ​ຊີນ COVID-19.

ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຈອງມື້​ສັກ​ຢາວັກ​ຊີນ COVID-19, ໃຫ້ SMS ‘Hey EVA’ ທີ່​ເລກ​ໂທ 0481 611 382. ເອ​ເຢັນ​ຮັບ​ສາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ມາ ຈາກສາຍ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໄວ​ຣັ​ສ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈະ​ໂທ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຈອງ​ໃນການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ COVID-19 ຂອງ​ທ່ານ.

ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ສຳ​ລັບ​ບ້ານ​ພັກ​ດູ​ແລຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ

​ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ແມ່ນ​ຈັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສ​ະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ບ້ານ​ພັກ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ. ໃຫ້​ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ໂດ​ສ​ເສີມ COVID-19 ​ທີ່ ​ບ້ານ​ພັກ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ.

ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ

​ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ຈັດ​ໃຫ້​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ກັນ. ຮຽນ​ຮູ້​ຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ ໂຄງ​ການ​ສັກຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ COVID-19 ​ສຳ​ລັບ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທີ່​​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກອາ​ໄສຮ່ວມ​ກັນ.

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​​ບັນ​ດາຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ COVID-19

​ອາ​ການ​ຂ້າງ​ຄຽງ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ເລື້ອຍ, ​ແບບ​ເບົາ​ບາງ ຫຼັງ​ຈາກ​ສັກ​ຢາ​ໂດ​ສ​ເສີມ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ອາ​ການ​ຂ້າງ​ຄຽງ​ທີ່​ເກີດຂຶ້​ນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສັກ​ຢາ 2 ໂດ​ສ​ທຳ​ອິດ.

ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ COVID-19 ແລະ ອາ​ການ​ຂ້າງ​ຄຽງ.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.