پس از واکسین شدن COVID-19

بیاموزید که پس از واکسین شدن COVID-19 خود چه کاری باید انجام دهید، از جمله طریقه دریافت سند واکسین، کارهایی که برای مصٔون ماندن باید انجام دهید و در صورت داشتن عوارض جانبی چه کاری انجام دهید.

برای ایجاد مصونیت به زمان ضرورت است

پس از واکسین شدن، بدن شما به زمان نیاز است تا یک پاسخ مصٔونیت ایجاد کند.

این اینفوگرافیک زمان دریافت واکسین COVID-19 و واکسینها و دوزهای توصیه شده شما را مشخص میکند.

حدود 12 روز پس از اولین دوز دوره اولیه، محافظت نسبی دریافت خواهید کرد. دوز دوم دوره اولیه شما بدن شما را تشویق میکند تا محافظت قوی تری (مصٔونیت) ایجاد کند. دوز سوم دوره اولیه برای مردم دارای نقص ایمنی شدید لازم است.

7 تا 14 روز پس از دوز تقویت کننده طول میکشد تا محافظت قوی تری داشته باشید.

درباره دوزهای تقویت کننده بیشتر بدانید.

محافظت چقدر دوام میکند

واکسینهای COVID-19 برای محافظت در برابر مریضی های شدید، بستری شدن در شفاخانه و مرگ بسیار خوب عمل میکنند. با وصف این، موثریت آنها در برابر عفونت ها به مرور زمان کاهش مییابد. محققان در سرتاسر جهان در حال معلوم کردن ان هستند:

  • محافظت چقدر دوام میکند
  • اگر به دوزهای تقویت کننده ضرورت دارید، مانند یک تقویت کننده سالانه.

در حال حاضر، اگر 6 ماه یا بیشتر از آخرین دوز واکسین COVID-19 شما گذشته باشد، شما میتوانید برای دوز تقویت کننده مجانی خود وقت بگیرید.

درباره دوزهای تقویت کننده بیشتر بدانید.

یک سند دیجیتالی COVID-19 دریافت کنید

پس از ختم دوره اولیه واکسین شدن COVID-19، شما میتوانید سند واکسین شدن تانرا دریافت کنید. این ممکن است تا حدود 2 هفته پس از در دسترس شدن دوز دوم شما طول بکشد.

شما میتوانید با مراجعه به بیان سابقه واکسین کردن خود، سند مبنی بر واکسین کردن COVID-19 خود دریافت کنید.

من چگونه میتوانم به تاریخ بیان واکسین خود دسترسی داشته باشم؟

اگر شما کارت Medicare ندارید یا به حساب myGov تان دسترسی ندارید، میتوانید از طریق موارد ذیر به سند واکسین شدن تان دسترسی پیدا کنید:

  • از فراهم کننده واکسین کردن خود بخواهید یک نسخه برای شما چاپ کند، یا
  • به لین معلوماتی راجستر واکسین استرالیا به شماره 809 653 1800 از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر AESTاز دوشنبه تا جمعه زنگ بزنید و از آنها بخواهید که بیان شما را از طریق پست برای شما ارسال کنند. رسیدن از طریق پست تا 14 روز طول میکشد

برای معلومات بیشتر در باره دریافت ثبوت واکسین Services Australia website مراجعه کنید.

عوارض جانبی

حساسیت جدی یا آلرژی به واکسینها بسیار نادر است. آنها معمولاً در بین 15 دقیقه پس از دریافت واکسین اتفاق میافتند.

حداقل 15 دقیقه پس از واکسین شدن تحت نظارت خواهید بود. فردی که به شما واکسین میدهد آموزش دیده است تا به حساسیت های فوری رسیدگی کند.

اگر شما عوارض جانبی از واکسین شدن را دارید

اکثر عوارض جانبی بالقوه خفیف هستند و در ظرف چند روز از بین میروند. بسیار نادر است، عوارض جانبی ممکن بسیار جدی باشند.

بیاموزید که چه زمانی باید برای عوارض جانبی کمک طلب کنید.

شما میتوانید هر گونه علائمی را که تجربه میکنید از طریق چک کننده علائم Healthdirect بررسی کنید.

علائم عوارض جانبی را بررسی کنید

شما همچنان میتوانید در هر زمان با لین کمک ملی واکسین کرونا و COVID-19 به شماره 080 020 1800 زنگ بزنید.

درباره و عوارض جانبی عمومی واکسن بیشتر بدانید، یا عوارض جانبی خاص مرتبط با این موارد را ببینید:

یک عکس العمل مشکوک یا عارضه جانبی را راپور دهید

راپور دادن عوارض جانبی و عکس العمل های مشکوک به ما کمک میکند تا مصٔون بودن واکسین را کنترول کنیم. هر راپور ارزشمند است و به اطمینان از مصٔون بودن واکسین کمک میکند.

اگر شما یا یک داکتر فکر میکنید که عکس العمل یا عارضه جانبی ناشی از واکسین داشته اید، لطفاً آن را راپور دهید.

شما میتوانید از داکتر تان بخواهید که برای شما به اداره مواد درمانی (TGA) راپور بدهند.

یا شما میتوانید خود تان عوارض جانبی را راپور دهید:

اگر یک عارضه جانبی نادر را تجربه کرده‌اید، ممکن است واجد شرایط دریافت غرامت تحت طرح جبران آسیب ناشی از واکسینCOVID-19 ما باشید.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.