COVID-19-vaccins

Vaccins beschermen ons tegen het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Iedereen in Australië van 5 jaar en ouder kan een gratis COVID-19-vaccinatie reserveren.

Over COVID-19-vaccins

Iedereen in Australië van 5 jaar en ouder en sommige kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar komen in aanmerking voor het COVID-19-vaccin.

Zoek een centrum en maak een afspraak

COVID-19-vaccins zijn voor iedereen in Australië gratis. Dit omvat mensen zonder Medicare-kaart, buitenlandse bezoekers, internationale studenten, arbeidsmigranten en asielzoekers. U laten vaccineren helpt u, uw familie en uw gemeenschap beschermen tegen COVID-19.

De Australische overheid heeft vaccinatie niet verplicht gemaakt en u kunt ervoor kiezen om u niet te laten vaccineren tegen COVID-19

Sommige volksgezondheidsorders van staten en territoriums kunnen vaccinatie verplichten in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld bij sommige soorten tewerkstelling en voor sommige gemeenschapsactiviteiten.

Vaccins zijn veilig

COVID-19-vaccinaties zijn veilig en redden levens. In Australië, blijft de Therapeutic Goods Administration (Therapeutische goederenadministratie, TGA) de veiligheid en bijwerkingen van COVID-19-vaccins nauwlettend controleren.

Kom meer te weten over alle vaccins die beschikbaar zijn in Australië:

COVID-19-vaccins leren uw lichaam om het virus te elimineren als u ermee in contact komt.

Als u vragen hebt of zich zorgen maakt na uw vaccinatie, neem dan contact op met uw vaccinatiecentrum of arts.

Kom meer te weten over wat u kunt verwachten na uw vaccinatie.

Wie moet gevaccineerd worden

Iedereen van 5 jaar en ouder moet worden gevaccineerd voor COVID-19.

Het COVID-19-vaccin krijgen beschermt u tegen ernstige ziekte of overlijden door COVID-19.

Gevaccineerd worden helpt mensen in uw omgeving ook door de verspreiding van het virus te vertragen.

Om up-to-date te worden beschouwd met uw COVID-19-vaccinatie, moet u alle aanbevolen doses hebben gekregen volgens uw leeftijd en gezondheidsbehoeften.

Komen sommige kinderen van 6 maanden tot 4 jaar die ernstig immuungecompromitteerd zijn, een handicap hebben of complexe en/of meerdere gezondheidsaandoeningen hebben die hun risico op ernstige COVID-19 verhogen, in aanmerking voor het COVID-19-vaccin.

Reserveringen zijn nu beschikbaar voor deze leeftijdsgroep via de Vaccine Clinic Finder. Omdat immunisatie-aanbieders steeds nieuwe afspraken blijven toevoegen, is het belangrijk om regelmatig op afspraken te controleren.

Kinderen van 6 maanden tot 4 jaar oud moeten het volgende krijgen:

 • primaire dosis 1 en 2 van het COVID-19-vaccin
 • primaire dosis 3 als ze ernstig immuungecompromitteerd zijn.

Kinderen van 5 tot 11 jaar moeten het volgende krijgen:

 • primaire dosis 1 en 2 van het COVID-19-vaccin
 • primaire dosis 3 als ze ernstig immuungecompromitteerd zijn.

Kinderen van 12 tot 15 jaar moeten het volgende krijgen:

 • primaire dosis 1 en 2 van het COVID-19-vaccin
 • primaire dosis 3 als ze ernstig immuungecompromitteerd zijn.
 • een boosterdosis van het COVID-19-vaccin als ze:
  • ernstig immuungecompromitteerd zijn
  • een handicap hebben met aanzienlijke of complexe gezondheidsbehoeften
  • complexe en/of meerdere gezondheidsaandoeningen hebben die het risico op ernstige COVID-19 verhogen.

Praat met uw arts als u niet zeker weet of uw kind een booster moet krijgen.

Iedereen van 16 jaar of ouder moet het volgende krijgen:

 • primaire dosis 1 en 2 van het COVID-19-vaccin
 • primaire dosis 3 als ze ernstig immuungecompromitteerd zijn
 • een boosterdosis van het COVID-19-vaccin.

Vierde doses

Een bijkomende booster of vierde dosis van het COVID-19-vaccin wordt aanbevolen voor mensen die meer risico lopen op ernstige ziekte en wordt 3 maanden na de eerste boosterdosis toegediend.

Dit is een vijfde dosis voor mensen die ernstig immuungecompromitteerd zijn of een onderliggende medische aandoening of handicap hebben.

U moet een vierde dosis krijgen als u:

 • 50 jaar of ouder bent
 • bewoner bent van een bejaardentehuis of instelling voor gehandicaptenzorg
 • ernstig immuungecompromitteerd bent
 • Aboriginal of Torres Strait Island-bewoner bent van 50 jaar of ouder
 • 16 jaar of ouder bent met een medische aandoening die het risico op ernstige ziekte door COVID-19 verhoogt
 • 16 jaar of ouder bent met een handicap of zeer complexe gezondheidsbehoeften.

Mensen van 30 tot 49 jaar kunnen een vierde dosis krijgen als ze daarvoor kiezen.

Praat met uw arts als u niet zeker weet of u een vierde boosterdosis nodig hebt.

Als u positief testte op COVID-19, wordt u aangeraden om 3 maanden na de COVID-19-besmetting te wachten voordat u uw volgende COVID-19-vaccindosis krijgt.

Mensen die na hun boosterdosis COVID-19 kregen, moeten ook minstens 3 maanden wachten voordat ze een vierde dosis krijgen.

Het is belangrijk om up-to-date te blijven met uw COVID-19-vaccins. Verschillende mensen hebben eventueel op verschillende tijdstippen verschillende COVID-19-vaccins nodig. Praat met uw zorgverlener om te ontdekken wat u en uw familie moeten doen om up-to-date te blijven.

Kinderen

COVID-19-vaccins zijn veilig voor kinderen.

Het vaccineren van kinderen kan voorkomen dat ze het virus doorgeven aan jongere broers en zussen, grootouders en de bredere gemeenschap.

Kom meer te weten over COVID-19-vaccins voor kinderen en tieners.

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

COVID-19-vaccins zijn veilig als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een zwangerschap plant. U kunt het vaccin tijdens eender welke fase van de zwangerschap krijgen.

Kom meer te weten over zwangerschap, borstvoeding en COVID-19- vaccins.

Mensen met een handicap

Mensen met een handicap lopen een hoger risico op ernstige ziekte door COVID-19 en moeten gevaccineerd worden.

Als u meer hulp of ondersteuning wenst, bel dan de Disability Gateway Helpline op 1800 643 787. Zij kunnen namens u een afspraak maken.

Als u een tolk nodig hebt, bel dan de Translating and Interpreting Service (Vertaal- en tolkendienst) op 131 450 en vraag hen om de Disability Gateway te bellen.

Mensen met bestaande gezondheidsproblemen

Mensen met bestaande gezondheidsproblemen lopen een hoger risico op ernstige ziekte door COVID-19 en moeten worden gevaccineerd.

Praat met uw gewoonlijke zorgverlener over het beste vaccin voor uw situatie.

Waar gevaccineerd worden

U kunt een COVID-19-vaccin krijgen in:

 • vaccinatiecentra van de Commonwealth
 • deelnemende huisartsenpraktijken
 • Aboriginal Controlled Community Health Services (door Aboriginals beheerde gemeentelijke gezondheidsdiensten)
 • vaccinatiecentra van staten en territoriums en
 • deelnemende apotheken.

Huisartsen mogen niets aanrekenen voor het vaccin.

Voor uw dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum en om uw vaccinatie te reserveren, kunt u de Vaccine Clinic Finder gebruiken. Als u een telefonische of plaatselijke tolk nodig hebt voor uw vaccinatie-afspraak, bel dan de vertaal- en tolkendienst (Translating and Interpreting Service) op 131 450.

Als u geen Medicare-kaart hebt

Als u geen Medicare-kaart hebt, kunt u uw gratis vaccinatie krijgen in:

 • vaccinatiecentra van de Commonwealth
 • vaccinatiecentra van uw staat of territorium
 • deelnemende apotheken.

Vóór uw COVID-19-vaccin

Reserveer een afspraak als u dat nog niet deed.

Zoek een centrum en maak een afspraak

Als u een Medicare-kaart hebt, controleer dan of uw gegevens up-to-date zijn:

Men zal u eventueel vragen om vóór uw afspraak een toestemmingsformulier in te vullen of als u voor iemand anders beslist over vaccinatie.

Lees het toestemmingsformulier.

Lees het informatie- en toestemmingsformulier voor kinderen van 5 tot 11 jaar.

Na uw COVID-19-vaccin

Men zal u na uw vaccinatie minstens 15 minuten in de gaten houden in geval van een zeldzame allergische reactie. De persoon die het vaccin toedient is opgeleid om op onmiddellijke reacties te reageren.

De bijwerkingen van COVID-19-vaccins zijn meestal mild en gaan na 1 à 2 dagen over. Veel voorkomende bijwerkingen zijn onder meer:

 • een pijnlijke arm waar de naald werd ingebracht
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • koorts en koude rillingen.

Zoals bij elk geneesmiddel of vaccin, kunnen zeldzame of onbekende bijwerkingen optreden. Als u denkt dat u ernstige bijwerkingen hebt, neem dan contact op met uw zorgverlener of de National Coronavirus Helpline.

1800 020 080

Als u een tolk nodig hebt, bel dan de National Coronavirus Helpline en selecteer optie 8.

Bewijs van vaccinatie

U kunt bewijs van uw COVID-19-vaccinatie krijgen via uw Immunisation History Statement (verklaring van uw immunisatiegeschiedenis).

U kunt uw Immunisation History Statement als volgt inzien:

Als u geen Medicare-kaart hebt of geen toegang hebt tot een myGov-account, kunt u uw Immunisation History Statement krijgen door:

 • aan uw vaccinatie-aanbieder te vragen om een exemplaar voor u af te drukken
 • de hulplijn van het Australian Immunisation Register (Australisch immunisatieregister) te bellen op 1800 653 809 (maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u00, AEST) en hen te vragen om uw verklaring per post te verzenden. Het kan tot 14 dagen duren voor het per post aankomt.

Ga voor meer informatie over het krijgen van bewijs van uw COVID-19-vaccinaties naar de website van Services Australia.

Waar u terecht kunt voor betrouwbare informatie

Het is belangrijk om via betrouwbare en officiële bronnen op de hoogte te blijven van COVID-19 en het COVID-19-vaccinatieprogramma.

Antwoorden op vaak gestelde vragen over COVID-19-vaccins zijn in 63 talen beschikbaar.

Er is een informatiepakket beschikbaar over COVID-19-vaccins met hulpmiddelen in uw taal.

Lees informatie over COVID-19 in uw eigen taal.

Resources (Bronnen)

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.