2024 pagbabakuna laban sa trangkaso (flu) – Papel-kaalaman para sa konsyumer

Ang papel-kaalaman na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpapabakuna laban sa trangkaso sa 2024

Downloads

2024 pagbabakuna laban sa trangkaso (flu) – Papel-kaalaman para sa konsyumer

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Tagalog
Description:

Ang pagpapabakuna laban sa trangkaso ang pinakamahusay na paraan ng pagprotekta sa iyong sarili at sa mga ibang tao laban sa trangkaso.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.