Khi nào quý vị nên tới Phòng khám khẩn cấp Medicare

Phòng khám khẩn cấp Medicare có các địa điểm ở khắp nơi ở Úc và giúp việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho trường hợp khẩn cấp, nhưng không đe dọa đến tính mạng, được dễ dàng hơn. Nhưng làm sao quý vị biết thế nào là khẩn cấp và không khẩn cấp?

01:04

Phòng khám khẩn cấp Medicare có các địa điểm ở khắp nơi ở Úc và giúp việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho trường hợp khẩn cấp, nhưng không đe dọa đến tính mạng, được dễ dàng hơn.

Nhưng làm sao quý vị biết thế nào là khẩn cấp và không khẩn cấp?

Nếu quý vị bị thương tích hoặc đau ốm cần chăm sóc y tế, có ba câu hỏi quý vị có thể tự hỏi trước khi quyết định đi tới đâu để được giúp đỡ.

  • Có đe dọa đến tính mạng không và tôi có cần đi cấp cứu không?
  • Bác sĩ GP và y tá có thể điều trị được không?
  • Tôi có thể chờ tới khi tôi có thể lấy hẹn gặp bác sĩ GP ở địa phương được không?

Nếu không phải là ca cấp cứu nhưng quý vị không thể chờ tới cuộc hẹn thường lệ với bác sĩ GP … thì đó là khi tới Phòng khám khẩn cấp Medicare.

Phòng khám khẩn cấp Medicare mở cửa sớm và đóng cửa muộn mỗi ngày, thanh toán qua Medicare, và quý vị không cần có hẹn và không cần được giới thiệu.

Để tìm Phòng khám khẩn cấp Medicare gần nhất, hãy truy cập health.gov.au/MedicareUCC

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.