Markaad booqaneysid Rugta Caafimaadka Daryeelka Degdega ah ee Medicare

Rugaha Caafimaadka daryeelka Degdega ah ee Medicare waxay ku siinayaan adiga iyo qoyskaaga kala doorashooyin badan oo aad ku arki kartid dhakhtar ama kalkaaliso si dhakhso ah, laakiinse aan daryeel nafka dhawris ah u baahneyn.

Downloads

Markaad booqaneysid Rugta Caafimaadka Daryeelka Degdega ah ee Medicare

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Somali
Tags: 

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.