بروشور مصرف کننده واکسیناسیون های دوران کودکی – نسخه A4

این بروشور اطلاعاتی را در مورد واکسن های توصیه شده ای که تحت برنامه ملی ایمن سازی برای کودکان به رایگان در دسترس است ارائه می دهد.

Downloads

بروشور مصرف کننده واکسیناسیون های دوران کودکی – نسخه A4

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Brochure
Audience:
General public
Language:
Persian, Farsi - فارسی
Tags: 

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.