COVID-19 a cestovanie

Zistite si požiadavky na cestovanie a kroky, ktoré môžete vykonať na to, aby ste si udržiavali ochranu.

Cestovanie v rámci Austrálie

Skontrolujte si web stránky miestnych zdravotníckych orgánov, kde získate informácie o cestovaní do:

Cestovanie do zahraničia

COVID-19 naďalej predstavuje zdravotné riziko v Austrálii a v zahraničí. Pri cestovaní do zahraničia silne odporúčame nosenie rúška na tvár a očkovanie. Mali by ste udržovať správne hygienické návyky pri kašli a čistote rúk a udržovať fyzickú vzdialenosť od druhých, kde je to možné.

Niektoré krajiny, letecké spoločnosti a operátori lodí môžu mať zavedené cestovné požiadavkyv súvislosti s vírusom COVID-19. Medzi ne môže patriť požiadavka na výsledky testu pred odchodom preukázané pri kontrole pred vstupom do lietadla alebo na loď. Skontrolujte si požiadavky vstupu pre:

 • krajinu, do ktorej cestujete alebo ňou prechádzate, aj

 • požiadavky leteckej spoločnosti alebo operátorov lode.

Zdroje:

Austrálčania vracajúci sa domov

Austrálske hranice sú otvorené a v platnosti nie sú žiadne požiadavky austrálskej vlády (Australian Government) na:

 • preukázanie dôkazu negatívneho výsledku testu na COVID-19 pri príchode do Austrálie
 • dodanie dôkazu o očkovaní proti COVID-19
 • nosenie rúška, aj keď toto sa odporúča.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je dôležité, ak v zahraničí ochoriete na COVID-19. Ubezpečte sa, že vaša poistka zahrňuje:

 • tranzitné miesta 
 • zahrnutie COVID-19
 • iné prídavky, ako napríklad špecifické poistenie pre výletnú plavbu.

Niektoré miesta taktiež vyžadujú ako podmienku vstupu, aby mali cestujúci cestovné poistenie.

Výletné plavby

Skontrolujte si s poskytovateľom výletných plavieb, aké sú aktuálne cestovné požiadavky pre vašu plavbu a destináciu.

Očkovanie

Austrálska vláda (Australian Government) nevyžaduje, aby boli cestujúci na výletných plavbách zaočkovaní. Avšak odporúčame:

 • očkovanie proti COVID-19, ak máte mimoriadne veľké riziko vážneho ochorenia a dlhého COVID-19 v prípade nezaočkovanosti
 • zvážiť cestovanie na výletných plavbách, ak nie ste zaočkovaný/á.

Ohniská nákazy na palube výletnej lode

Výletné lode majú vyššie riziko šírenia choroby ako existuje pri iných druhoch cestovania. COVID-19, chrípka a iné infekčné choroby sa ľahko šíria medzi ľuďmi, ktorí žijú blízko seba a udržiavajú blízky spoločenský kontakt.

Ak sa na výletnej plavbe vyskytne COVID-19, možno budete musieť:

 • zostať v karanténe na lodi
 • vylodiť sa a udržiavať miestne pokyny v štáte, teritóriu alebo krajine, v ktorej sa nachádzate.

Pred cestovaním si skontrolujte Smartraveller pokyny o výletných plavbách. Skontaktujte svoju cestovnú kanceláriu alebo operátora výletnej lode za účelom získania špecifických informácií o ich bezpečnostných protokoloch, týkajúcich sa COVID-19.

Vlády štátov a teritória vyvíjajú a aktualizujú operatívne zdravotné protokoly, ktoré podporujú plavby v Austrálii.

Protokoly plavebného priemyslu taktiež napomájú znižovať riziko prenášania vírusu COVID-19 na výletných lodiach, medzi ktoré patria:

 • požiadavky na očkovanie pasažierov
 • plány na ovládnutie ohniska nákazy
 • bezpečnostné plány pre COVID-19.

Zahraniční cestujúci do Austrálie

Austrálske hranice sú otvorené a v platnosti nie sú žiadne požiadavky austrálskej vlády (Australian Government) na:

 • preukázanie dôkazu negatívneho výsledku testu na COVID-19 pri príchode do Austrálie
 • dodanie dôkazu o očkovaní proti COVID-19
 • nosenie rúška, aj keď toto sa odporúča.

Poučte sa viac o vstupe a o odchode z Austrálie.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.