អំពីវីរុសកូរ៉ូណា (COVID-19)

ស្វែងយល់អំពីជំងឺ COVID-19 និងកន្លែងដែលអ្នកអាចរកឃើញចំនួនករណីចុងក្រោយបំផុត។

COVID-19 គឺជាជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណាឈ្មោះ SARS-CoV-2។

ប្រភេទនានានៃ COVID-19 កំពុងបន្តលេចធ្លោឡើង។ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ទទួលខុសត្រូវក្នុង ការតាមដានប្រភេទនានាដែលមានការព្រួយបារម្ភ និងចាប់អាម្មណ៍។ 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ប្រភេទនានាដែលមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ 

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានប្រកាស ការឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (COVID-19) នៅថ្ងៃទី 11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020។

ការប្រកាសអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 នៅតែសកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ការឆ្លងរាលដាល និងរបៀបដែលយើងកំពុគ្រប់គ្រងវា។

រោគសញ្ញានានា

COVID-19 គឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូរ៉ូណា ឈ្មោះវីរុស SARS-CoV-2។

រោគសញ្ញានៃ COVID-19 អាចមានពីកម្រិតស្រាលទៅធ្ងន់។

មនុស្សខ្លះអាចជាសះស្បើយវិញបានងាយស្រួល ខណៈមនុស្សដទៃទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តឃើញ COVID-19 វិជ្ជមាន អ្នកអាចជួបប្រទះ៖

  • គ្រុនក្ដៅ
  • ក្អក
  • ឈឺបំពង់ក
  • ដង្ហើមខ្លី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល សន្លឹកព័ត៌មាន របស់យើងស្ដីពីការកំណត់រោគសញ្ញានៃ COVID-19។

មនុស្សខ្លះមិនជួបប្រទះរោគសញ្ញាណាមួយទេ (គឺមិនមានរោគសញ្ញា) ប៉ុន្តែនៅតែអាចបញ្ជូនបន្តមេរោគ។

ផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរ

មនុស្សភាគច្រើនដែល WHO ធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ជាសះស្បើយឡើងវិញ ទាំងស្រុង ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអាចចេញ COVID រយៈពេលយូរ។

រោគសញ្ញានៃ COVID រយៈពេលយូរខុសពី COVID-19។ អ្នកអាចជួបប្រទះ៖

  • អស់កម្លាំងខ្លាំង (ភាពនឿយហត់)
  • ដង្ហើមខ្លី ការញ័របេះដូង ឈឺដើមទ្រូង ឬការតឹងទ្រូង
  • បញ្ញាជាមួយនឹងការចងចាំ និងការផ្ដោតអារម្មណ៍
  • ការផ្លាស់ប្ដូររសជាតិ និងក្លិន
  • ការឈឺចាប់សន្លាក់ និងសាច់ដុំ។

ជួនកាលរោគសញ្ញាទាំងនោះអាចចប់ទៅអស់រយៈពេលច្រើនសប្ដាហ៍ ឬច្រើនខែ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី COVID រយៈពេលយូរ

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.