Informacije o koronavirusu (COVID-19)

Budite obaviješteni o COVID-19 bolesti i gdje možete naći ažurirane informacije o broju oboljelih.

COVID-19 je bolest koju uzroči koronavirus, SARS-CoV-2.

Nove COVID-19 varijante se i dalje pojavljuju. Svjetska zdravstvena organizacija - World Health Organization (WHO) je odgovorna za praćenje varijanti koje izazivaju zabrinutost i interesovanje.

Daljnje informacije o varijantama koje stvaraju zabrinutost u Australiji.

Trenutno stanje

Svjetska zdravstvena organizacija - World Health Organization (WHO) je 11. ožujka 2020. proglasila pandemiju koju je prouzročio novi koronavirus (COVID-19).

Proglašenje COVID-19 pandemije je još uvijek na snazi.

Daljnje informacije o pandemiji i kako ju suzbijamo.

Simptomi

COVID-19 je bolest koju uzroči koronavirus, tj. SARS-CoV-2 virus.

COVID-19 simptomi se kreću od blagih do ozbiljnih.

Neke osobe se lako oporave, ali neke druge budu jako bolesne. Ako dobijete pozitivan rezultat testa na COVID-19, možete imati:

  • vrućicu
  • kašalj
  • upalu grla
  • otežano disanje.

Za daljnje informacije, pogledajte naš informacijski list o identificiranju COVID-19 simptoma.

Neke osobe uopće nemaju simptome (asimptomatične su), ali i one mogu prenijeti virus na druge.

Dugoročne posljedice

Većina osoba koja dobije pozitivan rezultat testa na COVID-19 se potpuno oporavi, ali neke osobe mogu dobiti dugi COVID.

Siptomi dugog COVIDa nisu isti kao simptomi COVID-19. Možete osjećati / imati:

  • iznimno velik umor
  • otežano disanje, palpitacije (treperenje srca), bolove ili stezanje u prsima
  • probleme s pamćenjem i koncentracijom
  • promijenjen osjet okusa i mirisa
  • bolove u zglobovima i mišićima.

Simptomi ponekad mogu trajati tjednima ili mjesecima.

Daljnje informacije o dugom COVIDu.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.