HÃY GIA TĂNG VIỆC BẢO VỆ QUÝ VỊ KHỎI BỊ COVID

This translated COVID-19 ‘Top Up’ radio advertisement in Vietnamese contains information about booking the latest COVID-19 booster.

Downloads

Thỉnh thoảng có những việc chúng ta cần phải bổ sung.

kể cả bảo vệ mình khỏi bị Covid -19

Mặc dù quý vị đã chích ngừa, chích liều vắc-xin bổ sung có thể gia tăng việc bảo vệ và giảm rủi ro quý vị bị Covid nặng.

nếu quý vị là người trưởng thành và đã chích liều vắc-xin sau cùng hoặc bị Covid cách đây 6 tháng

Nay quý vị có thể chích liều vắc-xin mới nhất

HÃY GIA TĂNG VIỆC BẢO VỆ QUÝ VỊ KHỎI BỊ COVID

Để làm hẹn chích liều vắc-xin bổ sung miễn phí hoặc muốn biết thêm thông tin, xin truy cập trang mạng health.gov.au/TopUp-translations.

Được Chính Phủ Úc tại Canberra ủy quyền

Publication date:
Date last updated:
Duration:
0:30
Audience:
General public
Part of a collection:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.