Save more on your PBS medicines (extended) – Vietnamese

This video, in Vietnamese, explains that with a Medicare card, most PBS medicines now cost no more than $30. Don't delay buying your PBS medicine, talk to your pharmacist today.

0:30

Đời sống có thể…..

đắt đỏ….

Nhưng mua thuốc không nên đắt.

Với thẻ Medicare…

…hầu hết thuốc thuộc PBS ngày nay không tốn quá $30

Hầu hết thuốc thuộc Chương trình Tài trợ Dược phẩm đã giảm từ $42.50 xuống $30.

Quý vị có thể tiết kiệm tiền cho…

thuốc tiểu đường của mình…

…hoặc thuốc suyễn cho con.

Đừng trì hoãn việc mua thuốc thuộc PBS, hãy nói chuyện với

dược sĩ của quý vị hôm nay hoặc vào trang health.gov.au/PBS.

Một cách làm cho Medicare tốt hơn

Một cách làm cho Medicare tốt hơn

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:
Tags: 

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.