Coronavirus (COVID-19) – Giữ gìn để không bị Covid và thực hiện 3 việc này (Stay COVID free – do the 3)
0:30
Read transcript

Chúng ta đang sẵn sàng để ra ngoài trở lại.

Vì ra ngoài trở lại, nên tất cả chúng ta cần giữ gìn để an toàn với Covid.

Bất kỳ khi nào bạn ra khỏi nhà hãy rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách những khi có thể, có ứng dụng COVIDSafe trên điện thoại của mình, Và quan trọng là, nếu đang cảm thấy bệnh bạn cần phải ở nhà và được xét nghiệm.

Cùng nhau, chúng ta có thể giảm nguy cơ xảy ra làn sóng bệnh dịch thứ hai.

Giữ gìn để không bị Covid và thực hiện 3 việc này.

Được Trưởng ban Y tế tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
18 June 2020
Video type: 
Advertisement
Description: 

Cùng nhau, chúng ta có thể giảm nguy cơ xảy ra làn sóng bệnh dịch thứ hai.

Giữ gìn để không bị Covid và thực hiện 3 việc này.