Coronavirus (COVID-19) – Giảm nguy cơ cho người Úc cao niên
0:30
Read transcript

Đối với hầu hết mọi người, vi-rút corona là bệnh dịch nhẹ và bình phục nhanh. ­

Nhưng đối với người Úc cao niên, vi-rút corona có thể là bệnh trầm trọng hơn.

Để giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất, giờ đây có những hạn chế mới đối với việc thăm viếng các viện dưỡng lão.

Những hạn chế này sẽ giúp giảm nguy cơ cho  những người sống trong các viện dưỡng lão – và những người chăm sóc cho họ.

Việc cũng quan trọng là hỏi thăm người cao niên trong các cộng đồng của chúng ta - và bảo đảm là họ vẫn ổn.    

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch này và giữ gìn sức khỏe.

Hãy truy cập trang mạng Australia.gov.au để tìm hiểu thêm.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
2 September 2020
Video type: 
Advertisement
Description: 

This TV ad in Vietnamese language explains how we can help to protect our older Australians against coronavirus.