Cover image for YouTube video Private health insurance made simpler
0:30
Read transcript

Chọn bảo hiểm y tế tư phù hợp có thể là việc dễ gây nhầm lẫn.

Đó là lý do tại sao Chính phủ Úc đang đưa ra những cải cách

để việc chọn lựa này dễ dàng hơn đối với tất cả mọi người.

Giờ đây các công ty bảo hiểm y tế tư phải xếp nhóm

tất cả các mức bảo hiểm bệnh viện tư thành bốn cấp:

Vàng, Bạc, Đồng và Căn bản,

mỗi cấp có những bao gồm tối thiểu.

Làm cho việc chọn bảo hiểm phù hợp, trở nên dễ dàng hơn.

Muốn tìm hiểu thêm về các cải cách này,

hãy truy cập health.gov.au

Làm cho bảo hiểm y tế tư trở nên đơn giản hơn.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, cho phép.

Video type: 
Advertisement
Description: 

30 second online video in Vietnamese.