corona-virus-mental-health
0:30
Read transcript

Những tác động của vi-rút Corona khá nghiệt ngã
và nó có thể tác động đến sức khỏe tâm thần của bạn.

Vì vậy, chúng ta cần chăm sóc đến bản thân.

Tôi chỉ lo nghĩ về tiền bạc,
có quá nhiều sự bất chắc.

Tôi cảm thấy buồn chán và
nhớ bạn bè.

Tôi cảm thấy cô đơn
ở nhà một mình.

Hầu như ngày nào tôi cũng cố ra ngoài tập thể dục.

Ít nhất giờ chúng ta có thể tụ tập vài người được rồi.

Tôi giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.

Điều quan trọng là chăm lo đến sức khỏe tâm thần của bạn
và GIỮ COVIDSafe.

Hãy tìm hiểu thêm tại headtohealth.gov.au

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Cùng nhau, chúng ta hãy GIỮ COVIDSAFE. headtohealth.gov.au

Video type: 
Advertisement
Description: 

The impacts of Coronavirus are tough and it can impact our mental health. So we need to look after ourselves and be COVIDSafe. 

Find out more at headtohealth.gov.au