Looking after your mental wellbeing (Tagalog)
0:30
Read transcript

Malubha ang epekto ng Coronavirus hindi lang sa katawan kundi sa mental health

Kailangan ingatan natin ang sarili.

Nag-aalala ako sa pera. Ang hirap ng panahon ngayon.

Namimiss ko na mga kaibigan ko.

Nalulungkot akong mag-isa sa bahay.

Sinisubukan ko namang mag-exercise.

Kahit papaano, pwede na kaming magkita-kita.

Nakakausap ko pa rin ang mga mahal ko sa buhay.

Mahalaga na pangalagaan mo ang iyong mental health at maging COVIDSafe.

Para sa karagdagang impormasyon pumunta sa headtohealth.gov.au

Awtorisado ng Pamahalaan ng Australya, Canberra.

Video type: 
Advertisement
Description: 

The impacts of Coronavirus are tough and it can impact our mental health. So we need to look after ourselves and be COVIDSafe. 

Find out more at headtohealth.gov.au