Looking after your mental wellbeing (Hazaragi)
0:30
Read transcript

 

تأثیرات Coronavirus شدید است و می تواند صحت روحی ما را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین باید مواظب خودمان باشیم.

من فقط برای پیسه تشویش دارم. بلاتکلیفی زیاد است

من احساس افسردگی می کنم و برای دوستانم دق آورده ام.

من با خودم در خانه احساس تنهایی می کنم.

بیشتر روزها سعی می کنم در بیرون سپورت کنم

لااقل تعداد کمی از ما حالا می توانیم دور هم جمع شویم.

من با دوستان و خانواده در تماس هستم.

مهم است که از صحت روحی خود مواظبت کرده و COVIDSafe باشید.

در headtohealth.gov.au معلومات بیشتری کسب کنید

مجاز شده توسط دولت استرالیا، کانبرا.

 

Video type: 
Advertisement
Description: 

The impacts of Coronavirus are tough and it can impact our mental health. So we need to look after ourselves and be COVIDSafe. 

Find out more at headtohealth.gov.au