living the new normal (Vietnamese)
0:30
Read transcript

Những thay đổi chúng ta thực hiện trong thời gian đại dịch coronavirus là để giúp ngăn chặn bệnh lây lan

Sẽ tiếp tục đóng vai trò thậm chí còn lớn hơn trong tương lai.

Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần tiếp tục lựa chọn COVIDSafe

Như duy trì khoảng cách đối với người khác và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Để bảo vệ người khác, chúng ta cần ở nhà khi không khỏe và có các triệu chứng giống như bị cảm và cúm,

Hãy đi bác sĩ nếu cần và đi xét nghiệm COVID-19.

If you haven’t already, download the COVIDSafe app.

Nếu chưa tải ứng dụng COVIDSafe xuống, quý vị hãy tải ứng dụng này ngay.

Hãy tìm hiểu thêm tại health.gov.au

Chính phủ Úc, Canberra ủy quyền.

Video type: 
Advertisement
Description: 

As coronavirus restrictions ease, we still need to maintain physical distancing and good hygiene. Stay home if you’re unwell and contact your doctor about getting tested. Together, let’s be COVIDSafe.