COVIDSafe app – keeping us all safe from coronavirus video thumbnail
0:30
Read transcript

Để giữ an toàn cho tất cả chúng ta và để giúp các nhân viên y tế, điều tối quan trọng là biết được nếu quý vị đã tiếp xúc với ai đó có vi-rút corona.

Ứng dụng COVIDSafe giữ một ghi chép bảo mật về tất cả những người khác sử dụng ứng dụng này mà quý vị đã ở gần, vì vậy nếu họ có kết quả thử nghiệm dương tính, quý vi sẽ được thông báo một cách nhanh chóng.

Việc này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự lây lan sớm hơn.

Hãy tải xuống COVIDSafe hôm nay.

Được Trưởng ban Y tế, tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
15 June 2020
Video type: 
Presentation
Description: 

Để giữ an toàn cho tất cả chúng ta và để giúp các nhân viên y tế, điều tối quan trọng là biết được nếu quý vị đã tiếp xúc với ai đó có vi-rút corona.

Hãy tải xuống COVIDSafe hôm nay.