Coronavirus (COVID-19) – Cách vi-rút này lây lan (How the virus spreads)
0:30
Read transcript

Mẹ tôi nằm trong Khu Chăm sóc Tích cực do bị COVID.

Chúng tôi thăm mẹ cách đây mấy tuần,
nhưng tôi không biết là mình bị COVID.

Tôi không có triệu chứng nào cả.

Một tuần trước đó, bạn tôi nấu bữa tối.

Anh ta chỉ bị cảm lạnh thôi.

Anh ta làm cùng một cô, cô ấy nói là cô ấy chỉ bị chảy nước mũi thôi.

Tất cả chúng tôi đã bị COVID mà không biết.

Chúng ta không thể thay đổi được chuyện đó,
nhưng tất cả chúng ta có thể thay đổi những gì mình làm trong tương lai.

Hãy giữ COVIDSafe và cứu mạng sống.

Hãy truy cập Australia.gov.au.

Được Chính phủ Úc  tại Canberra, ủy quyền.

Date published: 
16 September 2020
Video type: 
Advertisement
Description: 

This video, in Vietnamese, explains why it is important to continue COVIDSafe practices in day-to-day life. Watch this video to learn how easily COVID-19 can spread.