COVID-19 vaccination – Video – Wideo z opowieściami o szczepieniach (Vaccination story video)

In this video, in Polish, Alina shares her COVID-19 vaccination experience and talks about why she chose to get vaccinated.

1:32

Urodziłam się w Polsce, obecnie mieszkam w Australii, w Wiktorii, i tutaj pracuję i tutaj mieszkam

Dzisiaj (Alina) jest szczepiony przeciw Covid-19

Możesz otrzymać bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19 w federalnych, stanowych i terytorialnych klinikach szczepień

Nie potrzebujesz karty Medicare, aby zaszczepić się w tych klinikach

Możesz przyprowadzić ze sobą zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, lub przyjaciela, pracownika wsparcia lub opiekuna

Osoba wykonująca szczepienie poprosi cię o zgodę przed podaniem szczepionki

Będą ci również zadawać pytania dotyczące twojej historii medycznej, oraz tego czy czujesz się dobrze w dniu szczepienia.

Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby jak najwięcej ludzi się zaszczepiło dlatego, że im więcej z nas ma zastrzyk tym bardziej swobodny tryb życia, do bardziej swobodnego trybu życia możemy się wrócić.

Po szczepieniu zostaniesz poproszony o poczekanie w klinice przez 15 do 30 minut, aby się upewnić się, że czujesz się dobrze

Potrzebujesz dwóch dawek szczepionki, aby zapewnić ci jak największą ochronę przed poważnym zachorowaniem na COVID-19. Osoba wykonująca szczepienie powie ci, kiedy umówić się na wizytę w celu podania drugiej dawki.

 

I was born in Poland and, I live in Australia, in Victoria, I work here and I live here.

Today Alina is getting her COVID-19 vaccination.

You can get your free COVID-19 vaccination at Commonwealth vaccine clinics and state or territory vaccine clinics.

You do not need a Medicare card to get your vaccination at these clinics.

You can bring someone you trust with you on the day, such as a family member or friend, support worker or carer.

The person giving your vaccination will ask for your consent before you have the vaccine.

They will also ask you questions about your medical history and if you are feeling well on the day. You can ask them questions about the COVID-19 vaccines.

I think it’s crucial that a lot of people get vaccinated because the more people that get injection the more free life will be, we will be able to return to more free life.

After your vaccination, you will be asked to wait at the clinic for 15 to 30 minutes, to make sure you are okay.

You need two doses of the vaccine to give you as much protection as possible against becoming seriously sick from COVID-19. The person giving your vaccination will tell you when to make an appointment for your second dose.

 

Video type:
Story
Resource published:
Description:

Uwaga, to wideo zostało przygotowane przed zaktualizowaniem wskazówek zdrowotnych, zalecających wszystkim mieszkańcom Australii w wieku 16 lat i starszym przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, 3 miesiące po ostatniej dawce. Niektórym osobom narażonym na ciężką postać choroby COVID-19 zaleca się również przyjęcie czwartej dawki szczepionki.

Aby zachować ochronę przed ciężką chorobą wywołaną przez COVID-19, należy aktualizować szczepienia przeciwk COVID-19 zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wieku i potrzeb zdrowotnych.

Więcej informacji na temat dawek szczepionki przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Please note, this video was filmed prior to updated health advice, recommending everyone in Australia 16 years and over receive a third dose of the COVID-19 vaccine, 3 months after their last dose. Some people at risk of severe illness from COVID-19 are also recommended to receive a fourth dose of the vaccine.

To maintain protection against severe illness from COVID-19, keep up to date with your COVID-19 vaccinations as recommended for your age and health needs.

For more information about COVID-19 vaccine doses, visit www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.