COVID-19 vaccination – Video – Video vaccinatieverhaal (Vaccination story video)

In this video, in Dutch, Ben shares his COVID-19 vaccination experience and talks about why he chose to get vaccinated.

1:36

Mijn naam is Ben en ik werk op het ziekenhuis in Traralgon. In de apotheek.

Vandaag krijgt Ben zijn COVID-19-vaccinatie.

U kunt uw gratis COVID-19-vaccinatie krijgen bij vaccinatieklinieken van de nationale overheid en van de staats- of territoriumoverheden.

U heeft geen Medicare-kaart nodig om uw vaccinatie te krijgen bij deze klinieken.

U kunt op de dag zelf een ondersteunend persoon meenemen, zoals een familielid, vriend(in), begeleider of verzorger.

De persoon die u uw prik geeft zal eerst om uw toestemming vragen, voordat u het vaccin krijgt.

Zij zullen u ook enkele vragen stellen over uw gezondheid en of u zich die dag goed voelt. U kunt hen vragen stellen over COVID-19 vaccins.

Ik vind dat het belangrijk is dat we weer gewoon door kunnen leven—eh—het is belangrijk voor mijn familie en mijn vrienden, m’n kinderen en kleinkinderen, zodat hun leven weer gewoon kan worden.

We weer op vakantie kunnen gaan en kunnen reizen.

Ik vind het fijn dat ik de mogelijkheid heb om gevaccineerd te worden.

Na uw vaccinatie wordt u verzocht om nog 15 of 30 minuten te wachten in de kliniek om vast te kunnen stellen dat alles goed met u gaat.

Voor zo goed mogelijke bescherming tegen ernstige ziekte als gevolg van het coronavirus (COVID-19) heeft u 2 vaccinaties nodig. De persoon die u inent zal u vertellen wanneer u de afspraak voor de tweede prik kunt maken.

 

My name is Ben and I work at the Traralgon hospital. In the dispensary.

Today Ben is getting his COVID-19 vaccination.

You can get your free COVID-19 vaccination at Commonwealth vaccine clinics and state or territory vaccine clinics.

You do not need a Medicare card to get your vaccination at these clinics.

You can bring someone you trust with you on the day, such as a family member or friend, support worker or carer.

The person giving your vaccination will ask for your consent before you have the vaccine.

They will also ask you questions about your medical history and if you are feeling well on the day. You can ask them questions about the COVID-19 vaccines.

I think it’s important to get on with our normal lives again. It’s important for my family and my friends, my children, and grandchildren, so that their lives can return to normal.

I am happy to have the opportunity to be vaccinated.

After your vaccination, you will be asked to wait at the clinic for 15 to 30 minutes, to make sure you are okay.

You need two doses of the vaccine to give you as much protection as possible against becoming seriously sick from COVID-19. The person giving your vaccination will tell you when to make an appointment for your second dose.

Video type:
Story
Resource published:
Description:

Merk op dat deze video vóór het bijgewerkte gezondheidsadvies werd opgenomen en aanraadt dat iedereen in Australië van 16 jaar en ouder 3 maanden na hun laatste dosis een derde dosis van het COVID-19-vaccin krijgt. Voor sommige mensen die risico lopen op ernstige ziekte door COVID-19 wordt ook een vierde dosis van het vaccin aanbevolen.

Blijf om uw bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 te behouden up-to-date met uw COVID-19-vaccinaties zoals aanbevolen voor uw leeftijd en gezondheidsbehoeften.

Ga voor meer informatie over de doses COVID-19-vaccin naar www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Please note, this video was filmed prior to updated health advice, recommending everyone in Australia 16 years and over receive a third dose of the COVID-19 vaccine, 3 months after their last dose. Some people at risk of severe illness from COVID-19 are also recommended to receive a fourth dose of the vaccine.

To maintain protection against severe illness from COVID-19, keep up to date with your COVID-19 vaccinations as recommended for your age and health needs.

For more information about COVID-19 vaccine doses, visit www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.