COVID-19 vaccination – Video – Jinsi chanjo za COVID-19 zinafanya kazi (How COVID-19 vaccines work)

In this video, in Swahili, health care professional Sankeita Sankori explains how COVID-19 vaccines work.

1:18

Halo, jina langu ni Sankeita na mimi ni muuguzi.

Ninaenda kueleza jinsi chanjo za COVID-19 zinafanya kazi.

Chanjo hudungwa mwilini mwako.

Haziondoi chochote kutoka mwilini

mwako na hazibadilishi jeni zako au DNA.

Chanjo za COVID-19 hufundisha mwili wako kutambua

na kupambana na virusi vya COVID-19. Hazina COVID-19,

na huwezi kupata COVID-19 kutoka kwenye chanjo.

Madhara kidogo, kama maumivu ya kichwa au maumivu ya

misuli, maana chanjo inafanya kazi.

Chanjo za COVID-19 husaidia kuzuia magonjwa

hatari na kifo. Kila mtu anaweza kufanya

sehemu yake kulinda familia na jamii yao kwa kupata chanjo.

Kwa habari zaidi juu ya chanjo za COVID-19 angalia

health.gov.au/covid19-vaccines au piga simu kwa

Msaada wa Kitaifa wa Coronavirus kwenye 1800 020 080.

Huduma ya kutafsiri na ukalimani piga simu 131 450.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.