COVID-19 vaccination – Video – واکسن های کووید 19 چطور کار می کنند (How COVID-19 vaccines work)

In this video, in Persian, health care professional Paris explains how COVID-19 vaccines work.

1:22

سلام، اسم من Parastu است و من یک nurse هستم.

من قصد دارم نحوه کار واکسن های کووید 19 را توضیح بدهم.

واکسن ها به بدن شما تزریق می شوند.

آنها هیچ چیزی را از بدن شما خارج نمی کنند و

ژن ها یا دی ان ای شما را تغییر نمی دهند.

واکسن های کووید 19 به بدن شما یاد می دهند که ویروس

کووید 19 را بشناسد و با آن مبارزه کند. آنها حاوی کووید 19 نیستند

و شما نمی توانید از طریق زدن واکسن ها، کووید 19 بگیرید.

عوارض جانبی خفیف، مانند سردرد یا درد عضلانی، به معنای

این است که واکسن کار می کند.

واکسن های  کووید 19 به جلوگیری از بیماری های جدی و مرگ کمک می کنند.

هرکسی می تواند با واکسن زدن به وظیفه خود برای محافظت

از خانواده و جامعه خود عمل کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد واکسن های کووید 19 به

 health.gov.au/covid19-vaccinesمراجعه کنید یا با شماره تلفن

 1800 020 080با خط کمک ملی کرونا ویروس تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمه کتبی و شفاهی با شماره تلفن 450 131 تماس بگیرید.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.