Những lý do nên đeo khẩu trang

This video, with Vietnamese captions, explains how wearing a mask protects yourself and others from viruses like COVID-19 and influenza.

0:47

Đeo khẩu trang là để giúp ngăn chặn sự lây truyền của vi rút như là COVID-19 và giảm thiểu nguy cơ chúng ta mắc bệnh.

Có rất nhiều lý do xác đáng để đeo khẩu trang.

Tôi đeo khẩu trang là vì đứa con trong bụng.

Tôi đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Tôi đeo khẩu trang để bảo vệ cho bà tôi đang bị bệnh.

Hãy mang khẩu trang bên mình để quý vị có thể đeo khi cần. Nếu quý vị thấy ai đeo khẩu trang thì hãy tôn trọng quyết định của họ.

Để có thêm thông tin về cách làm thế nào bảo vệ bản thân và cộng đồng phòng tránh COVID-19, hãy gọi cho Đường dây Hỗ trợ Toàn quốc về Vi rút Corona qua số 1800 020 080. Chọn số 8 để được thông dịch miễn phí.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.