Mafuaaga o le faia o talifofogav

This video, with Samoan captions, explains how wearing a mask protects yourself and others from viruses like COVID-19 and influenza.

0:47

O le tali pupuni o fofoga e fesoasoani e taofi le pipisi o le siama virusi pei o le Koviti-19 ma faaitiitia le pepesi mai o faama’i.

E matua telē lava mafuaaga e tatau ai o faaaoga pea.

E fai lau tali pupuni o fofoga mo la’u pepe e le’i fanau mai.

E fai la’u tali pupuni o fofoga e puipuia ai a’u.

E fai la’u tali pupuni o fofoga e puipuia ai le tina o lo’u tina o loo ma’i.

Ia i ai lau tali pupuni o fofogai i taimi uma e faaaoga pe a manaomia. Afai e te vaai i se tasi o fai lana tali pupuni o fofoga, ia e faaaloalo i ai.

Mo nisi faamatalaga i le puipuia o oe ma lou pitonuu mai le Koviti-19, valaau le laina a lou Itumalo e fesoasoani i le Korona virusi 1800 020 080 (National Coronavirus Helpline). Oomi le numera 8 mo se faaliliu upu e le totogia.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.