COVID-19 vaccination – Video – فرایندهای ایمنی / تأییدیه (COVID-19 vaccine safety and approval process)
1:16
Read transcript

سلام، اسم من Parastu است و من یک nurse هستم.

من می خواهم توضیح دهم که ما چگونه میدانیم که واکسن های

کووید 19 استرالیا ایمن و موثر هستند.

واکسن های کووید 19 که برای استفاده در استرالیا مورد تأیید قرار گرفته اند،

به دلیل همکاری پژوهشگران و دانشمندان در سراسر جهان، با سطوح بالاتری

از بودجه و دسترسی به فن آوری های جدید،

توانسته اند به سرعت و با استانداردهای

بالایی تولید شوند.

استرالیا استانداردهای ایمنی، اثربخشی و تولید

سختگیرانه ای برای واکسن ها دارد.

واکسن های کووید 19 استرالیا آزمایش های دقیق

اداره کالاهای درمانی را پشت سر گذاشته اند، به این معنی که

آنها در جلوگیری از بیماری شدید و حتی

مرگ افراد ایمن و موثر هستند.

واکسن ها از شما، خانواده و جامعه تان محافظت خواهند کرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد واکسن های کووید 19 به

 health.gov.au/covid19-vaccinesمراجعه کنید یا با شماره تلفن

 1800 020 080با خط کمک ملی کرونا ویروس تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمه کتبی و شفاهی با شماره تلفن 450 131 تماس بگیرید.