Be COVIDSafe tile

Downloads

Waxaan kaa ilaalineynaa karonofayras Coronavirus (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Somali - Somali
Description: 

Waxaan kaa ilaalineynaa karonofayras Coronavirus:

  • KU DHAQAN KALA FOGAASHAHA BULSHADA
  • SI JOOGTO AHA UGU MAYDH GACMAHAAGA SAABUN IYO BIYO
  • SI JOOGTO AH U NADIIFI WALXA DUSHOODA
  • KU QUFAC AMA KU HINDHIS CUDUDAADA
  • Guriga joog HADDII AAD XANUUSANEYSID IYO IS BAADH
  • LA SOO DEG BARNAAMIJKA TELIFOONKA EE COVIDSAFE