COVID-19 vaccination – Social – O tamaiti a'oga fa’avāomalo i Ausetalia, e mafai ona maua le tui o le COVID-19 pe a o’o i le latou taimi (International students can get COVID-19 vaccines)

Downloads

O tamaiti a'oga fa’avāomalo i Ausetalia, e mafai ona maua le tui o le COVID-19 pe a o’o i le latou taimi

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 July 2021
Publication type: 
Digital image
Intended audience: 
General public
Language: 
Samoan - Samoa