6 steps to stop the spread aged care workers

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Шест стъпки за спиране на разпространението за работници, грижещи се за възрастни хора (Aged Care Six Steps to Stop the Spread Aged Care Workers)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
26 August 2020
Last updated: 
22 June 2022
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Bulgarian - Български
Description: 

This information sheet includes:

  • Чувствате ли се добре?
  • Бяхте ли в изолация от неразположени хора?

  • Aктуализирана ли е вашата ваксинация срещу грип?

  • Измивали ли сте ръцете си?

  • Завършихте ли обучението по COVID-19 на работещи за грижи на възрастни хора?

  • Знаете ли как и кога да използвате ЛПС?